Rada Miasta nie pozbawiła mandatu radnego Tadeusza Romaszko

Na dzisiejszej sesji Rada Miasta nie przychyliła się do wniosku Burmistrza Miasta i nie pozbawiła mandatu radnego Tadeusza Romaszko.

Reklamy

Jednym z punktów dzisiejszej sesji Rady Miasta było podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Tadeusza Romaszko.

Z wnioskiem o rozpatrzenie projektu uchwały wystąpił burmistrz Hrubieszowa Tadeusz Garaj, według którego Tadeusz Romaszko nie powinien zostać radnym, bo choć jest zameldowany w Hrubieszowie, mieszka w Świerszczowie.

Reklamy

W styczniu bieżącego roku burmistrz poinformował o tym fakcie komisarza wyborczego w Zamościu, ponieważ ordynacja wyborcza mówi, że prawo wybieralności jest uzależnione nie od miejsca zameldowania, lecz zamieszkania.

Państwowa Komisja Wyborcza nie znalazła podstaw do wszczęcia postępowania w tej sprawie i oddała decyzję w ręce hrubieszowskich rajców.

Rada Miasta jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały i nie zawiesiła mandatu radnemu. Uzasadniając swą decyzję, głosujący powołali się na oświadczenie Tadeusza Romaszko, że jego miejscem zamieszkania jest ul. Kolejowa w Hrubieszowie oraz na negatywną opinię, którą wyraziła w sprawie projektu uchwały Komisja Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji.

W listopadzie 2010 r. Tadeusz Romaszko (57 l.) wszedł do Rady Miasta z listy Komitetu Wyborczego „Odpowiedzialny Samorząd”.