Radni chcą sesji nadzwyczajnej w celu uchwalenia referendum

W czasie dzisiejszych obrad Rady Miasta radni zgłosili do prezydium wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w celu rozpatrzenia projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Przyczyną wniosku była nieobecność na dzisiejszej sesji Burmistrza Miasta Tadeusza Garaja, który musiał udać się na konwent Związku Gmin Lubelszczyzny, a radni chcą wysłuchać jego wyjaśnień na temat opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie nie udzielenia absolutorium przez Radę Miasta burmistrzowi z tytułu nie wykonania budżetu w roku 2012 i pdjąć decyzję w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszowa w obecności samego zainteresowanego.