Radni o taryfach za wodę i inwestycjach

Przez kolejny rok ceny za wodę z miejskiej sieci i odprowadzanie ścieków w Hrubieszowie będą takie same jak teraz. Podczas sesji w piątek 28 marca Rada Miejska przedłużyła czas obowiązywania obecnych taryf do 31 marca 2015 roku.

Reklamy

Oznacza to, że metr sześcienny wody nadal będzie kosztować 3 złote i 46 groszy, a cena ścieków będzie wynosić 7 złotych i 12 groszy.

Podczas piątkowej sesji radni przyjęli też kilka uchwał, dotyczących ważnych inwestycji. Razem z samorządem województwa miasto wybuduje prawie 1800 metrów chodnika z wydzieloną, pierwszą w mieście, ścieżką rowerową. Powstanie ona przy ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Dziekanowskiej do ul. Wesołej. W związku z tym, że jest to fragment drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa, inwestycję będzie realizować Zarząd Dróg Wojewódzkich. Miasto przekaże na ten cel ponad 800 tysięcy złotych, które powinny pokryć 60 procent kosztów. Pozostałe 40 procent przekaże samorząd województwa. Prace mają być wykonane w tym roku.

Z kolei razem z Powiatem Hrubieszowskim miasto zainstaluje we wspólnym budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego przy ul. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” platformę dla osób niepełnosprawnych. W tym przypadku głównym inwestorem będzie samorząd powiatowy, który część pieniędzy chce pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miasto przygotuje dokumentację i pokryje 60 procent kosztów. Szacuje się, że wszystko może kosztować około 100 tysięcy złotych. 


źródło: ias24.eu