Radny Michał Miścior ufunduje stypendia dla uczniów hrubieszowskich gimnazjów

Szanowni Uczniowie Gimnazjum! Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że z końcem roku szkolnego 2014/2015 jako Radny Rady Powiatu Hrubieszowskiego chciałbym ufundować Stypendium Wakacyjne w kwocie 250 zł. dla:

Reklamy


– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 (Jedynka)

– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 (Dwójka)

– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 (Trójka)

– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół nr 2 (Staszic)


Warunkiem otrzymania stypendium w kwocie 250 zł, będzie uzyskanie najwyższego wzrostu średniej ocen w bieżącym półroczu szkolnym – od lutego 2015 do końca roku szkolnego, czyli do czerwca 2015.

Przykład: Janek na półrocze miał średnią ocen 2,23, na koniec roku miał średnią 3,11. Wzrost średniej ocen u Janka wyniósł 3,11 – 2,23 = 0,88. Małgosia na półrocze miała średnią ocen 4,55, na koniec roku miała średnią 5,41. Wzrost średniej ocen u Małgosi wyniósł 5,41 – 4,55 = 0,86. Większy wzrost średniej uzyskał Janek 0,88 > 0,86 i to on otrzyma stypendium.

 

Zachęcam wszystkich uczniów do nauki, rozwoju i do podwyższenia swojej średniej ocen.

O stypendium nie mogą starać się uczniowie z ocenami niedostatecznymi uzyskanymi na pierwszy semestr lub na koniec roku szkolnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: michal.miscior@wp.pl

 

 

Michał Miścior