Raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Hrubieszowie

Na ostatniej sesji miejskim radnym przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

Reklamy

 

Na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja, przedstawiono i przyjęto „Informację z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2019”.

Informacja została przygotowana przez Straż Miejską, na podstawie informacji przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Placówkę Straży Granicznej w Hrubieszowie, Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej Delegaturę w Zamościu oraz Straż Miejską w Hrubieszowie, których to zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Informacja zawiera krótką charakterystykę przestępstw, wykroczeń oraz innych negatywnych zjawisk w roku 2019.

Należy pamiętać, że nie tylko wymienione jednostki mają czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców ale również rodzice, opiekunowie i wychowawcy w szkołach winni przekazywać swoim dzieciom i podopiecznym informację o normach współżycia społecznego.

 

Na terenie Miasta Hrubieszowa odnotowano:

kategoria przestępstwa rok 2018 / rok 2019

kradzież i przywłaszczenie 74 / 42

kierowanie w stanie nietrzeźwości 29 / 16

kradzież z włamaniem 22 / 9

uszkodzenie mienia 10 / 14

groźba karalna 53 / 23

przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 28 / 20

rozbój i wymuszenie rozbójnicze 5 / 2

średni i lekki uszczerbek na zdrowiu 15 / 10

oszustwo 79 / 45

posiadanie i udostępnianie narkotyków 25 / 7

naruszenie miru domowego 13 / 2

posiadanie wyrobów akcyzowych 3 / 0

fałszerstwo dokumentów 10 / 4

znęcanie się 23 / 21

bójka i pobicie 12 / 6

inne 312 / 161

W roku 2019 uzyskano średnią 85,9 % (89,3% w roku 2018 r.) wykrytych sprawców wszystkich przestępstw.

 

W 2019 roku na terenie miasta Hrubieszowa doszło do 204 (231 w 2018) zdarzeń drogowych, 5 (9) wypadków i 199 (222) kolizji drogowych. W wypadkach drogowych w 2019 roku nie było ofiar śmiertelnych (1 – 2018 r.), a 6 (11) osób zostało rannych.

 

Pełna informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2019 >>