Raport o stanie miasta Hrubieszów za rok 2021. Władze zapraszają do debaty

Na najbliższej sesji rady miasta, odbędzie się debata na temat „Raportu o stanie miasta Hrubieszów za rok 2021”.

Reklamy

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Hrubieszowa przedkłada „Raport o stanie miasta Hrubieszów za rok 2021”.

Dokument prezentuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2021 roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Mieście strategii, programów i planów.

Reklamy

Raport o stanie miasta Hrubieszów za rok 2021 »

Władze miasta zapraszają do debaty nad „Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021”. Odbędzie się ona podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie, zwołanej na 8 lipca 2022 r. /piątek/, godz. 10:00, miejsce: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Porządek obrad LI Sesji tutaj.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie miasta, tj. do 7 lipca 2022 r. Ustawodawca dopuścił wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w Sekretariacie (pokój nr 1 – piętro).

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca miasta zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – poniżej znajda Państwo wzór zgłoszenia (druk ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy).

­

Do pobrania:

Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem (plik docx)

Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021 (plik pdf)

­

(źródło: BIP / UM Hrubieszów)


Zobacz też:

Hrubieszów: W 2021 roku ubyło 450 mieszkańców miasta!!!

Hrubieszów: W 2021 roku ubyło 450 mieszkańców miasta!!!