Ratownicy medyczni w Przedszkolu Nr 5

Hrubieszów

Reklamy

W ramach realizacji programu „Przedszkolak małym ratownikiem” 23 marca dzieci spotkały się z ratownikami medycznymi hrubieszowskiego szpitala: panią Sylwią i panem Dionizym.

***

Dzieci zrozumiały, jak ważne jest podejmowanie czynności niezwłocznie po wypadku. Dowiedziały się, jak rozpoznać osobę przytomną i nieprzytomną, jakie czynności przeprowadzić na miejscu wypadku, zanim przyjedzie karetka pogotowia.

Podczas ćwiczeń w parach, pod czujnym okiem doświadczonych ratowników, mogły sprawdzić nabyte umiejętności: stan osoby, która uległa wypadkowi (wydolność oddechowa); zabezpieczyły osobę poprzez ułożenie w pozycji bocznej, aby uniknąć dodatkowych komplikacji; dowiedziały się, jak wezwać pomoc i jakie dane zgłosić w momencie zgłoszenia wypadku.

Spotkanie zostanie na długo w pamięci dzieci, ponieważ same mogły sprawdzić swoje umiejętności np. opatrywanie rany, unieruchamianie złamań itp.

Serdecznie dziękujemy mamie Mateusza W. za zorganizowanie tak pouczającej lekcji.

***

Info i foto:
Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia »