Raz, dwa, trzy, okładkę zrobisz ty! Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, którego zadaniem jest przygotowanie okładki książki do opowiadania.

Reklamy

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Raz, dwa, trzy, okładkę zrobisz ty!”

 

§ 1

Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie; ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów. Konkurs został przygotowany w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

 

§ 2

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie kl. I-III,

uczniowie kl. IV-VI.

 

§ 3

Prace konkursowe

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie okładki książki do opowiadania. Treść opowiadania przygotuje organizator i będzie ona dostępna na stronie internetowej biblioteki oraz w jej siedzibie.

Nadać tytuł książce i umieścić go na okładce.

Technika pracy: malarstwo lub rysunek (farby, kredki, węgiel, pastele, ołówek, flamastry), wyklejanka. Format pracy A4, układ kompozycji dowolny.

 

§ 4

Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się 02.04.2019 w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Wykonane prace należy dostarczyć  do 17.05.2019 r.  (piątek) do biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 3-Maja 7, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 30 47,

Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone ufundowanymi przez organizatora nagrodami. Oceny prac dokona, powołana przez organizatora, komisja konkursowa. Decyzja komisji nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu.

Kryteria oceny prac:

treść korespondująca z hasłem konkursu,

oryginalność, pomysłowość, estetyka pracy,

samodzielność prac.

Rozstrzygnięcie oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 24.05.2019 r. podczas  Maratonu Czytania „ZWIERZ się nam” na placu przed HDK. Wyniki konkursu oraz najciekawsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki:  www.mbphrubieszow.pl

 

§ 5

Uwagi końcowe

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach. 

Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne
 z regulaminem nie będą oceniane.

Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Miejska Biblioteka Publiczna ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów; tel. 84 696 30 47; e-mail: mbp.hrubieszow@gmail.com

 

***

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Raz, dwa, trzy, okładkę zrobisz ty!”

Karta  zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastycznym na okładkę książki „Raz, dwa, trzy, okładkę zrobisz ty!”

 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………

Wiek uczestnika (klasa) …………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna   ………………………………………………………………………..

Tel. do  opiekuna ……………………………………………………………………………………..

 

***

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego „Raz, dwa, trzy, okładkę zrobisz ty!”

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

imię i nazwisko ………………………………………………….

telefon …………………………………………..

w bazie danych  prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. 3-go Maja 7 w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu „Raz, dwa, trzy, okładkę zrobisz ty!”. Wyrażam zgodę na podanie danych mojego dziecka (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu.  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Fakt niepodania ww. danych skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

Ponadto wyrażam/nie wyrażam[1] zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunków mojego dziecka przez Miejską Bibliotekę Publiczną – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 7. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi.24.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

………………………..                                    ……………………….

Data                                                               Podpis

 


[1] Niepotrzebne skreślić

 

***

 

OPOWIADANIE

 

Obudziłem się w mokrej, nieprzyjemnej gęstwinie drzew w dziwnym, obcym i jakby zwierzęcym ciele. Z poprzedniego dnia pamiętałem tylko, że wieczorem zasnąłem z książką Adama Wajraka „To zwierzę mnie bierze”. To świetna książka, ale opisywała świat realny. Tymczasem ta plątanina gałęzi, nieznane dźwięki i zapachy, a przede wszystkim moje dziwne zwierzęce ciało to przecież jakiś straszny sen! Albo czary!

Rozejrzałem się ostrożnie. W oddali zauważyłem wioskę pełną namiotów, a przy nich lamparty, małpy, tukany i wiele innych zwierząt. W centrum wioski stała wielka, kolorowa postać, wyglądała zupełnie jakby zbudowano ją z korków po mleku i pepsi. Nagle ktoś trącił mnie, przystanął i szybko przeprosił. Zdążyłem zauważyć tylko, że to królik z zegarkiem w kieszonce kamizelki, biegnący w stronę machającego z daleka Pinokia. Pełen nadziei, pobiegłem więc za nimi, lecz oni szybko zniknęli za drzwiami szafy. Tak, zniknęli w szafie! Zrezygnowany postanowiłem dotrzeć do tajemniczej wioski; może tam dowiem się co tu robię i jak mogę wrócić do domu.

Po drodze usłyszałem szum płynącej rzeki, pobiegłem tam, by w tafli wody przyjrzeć się swojemu odbiciu i odkryć w końcu, jakim jestem zwierzęciem. Jak wielkie było moje rozczarowanie, gdy zamiast wody zobaczyłem czekoladową rzekę. Chyba nigdy nie byłem tak smutny na widok czekolady!

Podczas tej wędrówki las był nieprzyjazny, ciągle coś mnie straszyło, wyskakiwało zza drzewa, przelatywało nad głową. Widziałem tyle zwierząt i postaci! Karolcię poznałem po świecącym w oddali koraliku. Bardziej zaskakujące było jednak światło lampy błyskowej. Gdy pobiegłem w jego kierunku zobaczyłem Bolka, Lolka i Nelę, którzy próbowali zrobić zdjęcie okazałemu leniwcowi! Co za dziwny las! Chyba widziałem nawet Elzę na latającym dywanie, ale najbardziej przestraszył mnie byczek Fernando, z bliska jest naprawdę ogromny! Z wrażenia kręciło mi się w głowie. Tak naprawdę byłem przerażony i tęskniłem już za swoimi rodzicami, za Azorem. A nawet za szkołą i braciszkiem, który tak mi codziennie przeszkadzał i zanudzał opowieściami o dziwnym świecie ze swojej wyobraźni. Nigdy go nie słuchałem, jest dziwny, bez przerwy maluje różne zwierzaki i ciągnie rodziców do zoo, słucha bajek dla maluchów, zachwyca się Pinokiem, Nelą i ciągle układa coś z plastikowych korków…

Zaraz, zaraz. Czy to, co właśnie przeżywam to wyobraźnia mojego młodszego brata? Jestem w jego głowie? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

 

(MBP)