Razem Bezpieczniej

Projekt programu „Razem Bezpieczniej” Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie jako jeden z pięciu projektów w województwie lubelskim został dofinansowany w ramach rządowego programu o tej samej nazwie.

Reklamy

Celem tego projektu jest zmniejszenie poczucia zagrożenia i podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu hrubieszowskiego.

Integralną częścią projektu „Razem Bezpieczniej” jest VII edycja powiatowego programu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI”.

Realizatorem projektu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, a partnerami współrealizującymi zadanie są :

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie,
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
KPPSP w Hrubieszowie,
Sąd Rejonowy i Prokuratura w Hrubieszowie,
Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Hrubieszowie,
PCPR w Hrubieszowie,
Stowarzyszenie „BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI” w Hrubieszowie,

Realizację projektu koordynuje Starosta Hrubieszowski, jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie