Razem możemy więcej – Nasze Bogucice

Bogucice

Reklamy

Głównym celem projektu jest angażowanie młodzieży do działań na rzecz społeczeństwa lokalnego i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań oraz stworzenie im możliwości pożytecznego i twórczego zagospodarowania czasu wolnego.

***

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach informuje, że od 15 marca 2010 roku rozpoczyna działania w projekcie „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – NASZE BOGUCICE” w ramach programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Regionalny Konkurs Grantowy, a realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Projektem objęta została młodzież w wieku 13-19 lat z miejscowości Bogucice.

Głównym celem projektu jest angażowanie młodzieży do działań na rzecz społeczeństwa lokalnego i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań oraz stworzenie im możliwości pożytecznego i twórczego zagospodarowania czasu wolnego.

Chcielibyśmy, aby nowo odremontowana świetlica mogła służyć wszystkim mieszkańcom, a grupa młodzieży – bezpośrednich odbiorców naszego projektu – stała się jednocześnie gospodarzami obiektu.

Wiosną planujemy upiększanie terenu wokół świetlicy i samodzielne dbanie o estetykę. Proponujemy ponadto warsztaty fotograficzne, które posłużą dokumentowaniu podejmowanych działań oraz walorów własnej miejscowości. Planowane są też zajęcia artystyczne ze sztuki, dzięki którym młodzież będzie mogła prowadzić księgę „Nasze Bogucice”, organizować wystawy i tworzyć elementy dekoracji wnętrz. Efektem projektu będzie wydanie folderu promującego wieś oraz powstanie Klubu Przyjaciół Bogucic.
Planowane są też wycieczki, rozgrywki i turnieje sportowe, rajdy oraz konkursy dla dzieci.

Chcemy, aby młodzi ludzie dzięki udziałowi w projekcie przede wszystkim nauczyli się samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności oraz wzajemnej współpracy, aby zdobyli umiejętności związane z planowaniem, stali się otwarci i aktywni nie tylko w swoim środowisku, potrafili dyskutować w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz byli dumni z miejsca, w którym mieszkają.

Czas trwania projektu 15 marca – 27 czerwca 2010 roku

Wnioskodawca i realizator projektu:
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.