Razem możemy więcej

„Razem możemy więcej” – pod takim hasłem odbyło się 9 stycznia w Czerniczynie NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE członkiń 29 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów, w którym wzięło udział 80 osób.

Reklamy

Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Hrubieszów i Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie.

Oprócz podsumowania pracy kół w 2007 roku, wytyczono obszerny plan działania, czyli zamierzenia na 2008 rok obejmujące między innymi:
– utworzenie „Szlaku tradycyjnego rękodzieła”,
– ukwiecenie każdej miejscowości,
– przygotowanie oferty turystycznej z oferowanymi potrawami regionalnymi i tradycyjnymi,
– prowadzenie w lokalnej gazecie „Jedność” stałego kącika kulinarnego,

Ponieważ realizacja zadań zależeć będzie również od organów gminy i starostwa, gminnych jednostek organizacyjnych i organizacji lokalnych, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele tych podmiotów.

info
Wójt Gminy Hrubieszów
Jan Mołodecki