Recykling odpadów – czym jest i jak się odbywa? Dlaczego segregujemy śmieci?

Najprościej rzecz ujmując, recykling odpadów to przetwarzanie śmieci, które pozwala na ich ponowne wykorzystanie do produkcji nowych wyrobów. Przetwarzanie odpadów pozwala powtórnie wprowadzić do obiegu użyte wcześniej surowce, oszczędzając w ten sposób kurczące się złoża naturalne.

Reklamy

Produkcja dóbr z surowców pochodzących z odzysku jest przy tym znacznie tańsza i bardziej przyjazna środowisku niż ich wytwarzanie z surowców pierwotnych. To sprawia, że recykling uznawany jest za jedną ze skuteczniejszych metod ochrony środowiska.

Co podlega recyklingowi?

W celu odzyskania surowców lub energii najczęściej przetwarzane są odpady z plastiku, papier, szkło, odpady organiczne oraz metale. Jednak rozwój nowych technologii i badania nad poszerzeniem możliwości recyklingu odpadów coraz skuteczniej przyczyniają się do tego, by przetwarzanie objęło również te frakcje odpadów, które dotąd jako bezużyteczne trafiały na wysypiska. Innowatorzy, którzy nieustannie pracują nad nowymi metodami odzysku, dążą do tego, by żaden odpad, w myśl koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, nie był marnotrawiony, ale mógł znaleźć nowe życie w innych wyrobach. Działająca w Polsce i Europie firma Stena Recycling, która od dekad organizuje odbiór odpadów i zajmuje się ich profesjonalnym przetwarzaniem, dała się już wielokrotnie poznać jako lider tego rodzaju innowacji, wdrażając w swoich zakładach nowatorskie metody odzysku surowców z różnego rodzaju odpadów, w tym akumulatorów, baterii czy niezagospodarowanych wcześniej mieszanek tworzyw sztucznych.

Jak przebiega recykling odpadów?

Przetwarzanie odpadów rozpoczyna się w domach, przedsiębiorstwach i miejscach publicznych od prawidłowej selekcji odpadów, a w praktyce nawet wcześniej, już podczas procesu produkcji, gdy odpowiedni dobór surowców sprzyja następnie recyklingowi zużytych dóbr. Selektywna zbiórka pozwala w dalszej kolejności specjalistycznym firmom, które zajmują się gospodarowaniem odpadami, na efektywniejszy – szybszy i bardziej ekonomiczny odzysk surowców. Już ta prawidłowość częściowo wyjaśnia, jaki sens ma segregacja odpadów. Jeśli śmieci trafią do zakładów nieodseparowane, trudniej będzie je wykorzystać, a czasem nie da się ich w ogóle poddać recyklingowi, bo stracą one swoje walory, jak np. brudny i zatłuszczony papier. Wyrzucone gdziekolwiek czy porzucone elektroodpady i baterie staną się zaś przyczyną skażenia środowiska. Przetwarzanie odpadów w zakładach zajmujących się recyklingiem pozwala na przekazanie odzyskanych materiałów producentom, którzy ponownie wprowadzą je do obiegu, wytwarzając nowe towary.

Jak recykling odpadów wpływa na środowisko?

Recykling ma dla ochrony środowiska ogromne znaczenie nie tylko dlatego, że przyczynia się do ograniczenia eksploatacji złóż naturalnych, ale również w istotny sposób ogranicza zanieczyszczenie ekosystemu, w którym żyjemy. Przetwarzanie odpadów oznacza bowiem, że do środowiska trafi mniej CO2 odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne i mniej różnego rodzaju substancji toksycznych. Wytwarzanie nowych dóbr z surowców wtórnych oznacza również mniejsze zużycie energii i wody. Recykling odpadów ogranicza jednocześnie ilość śmieci na składowiskach, które rosną niemal na naszych oczach i degradują środowisko naturalne w każdym zakątku globu.

(tekst i fot. mat. partnera)