Referendum: Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, głosowaniu przez pełnomocnika oraz głosowaniu korespondencyjnym

Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, głosowaniu przez pełnomocnika oraz głosowaniu korespondencyjnym w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszowa przed upływem kadencji.

Reklamy

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 1 grudnia 2013 r.

Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Treść pytania – Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tadeusza Garaja Burmistrza Miasta Hrubieszów przed upływem kadencji?
Liczba osób, które wzięły udział w wyborach – 5 526
Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne – 3 316

 

Załączniki

 

źródło: Komisarz Wyborczy w Zamościu