Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK Hrubieszów

W piątek 25 kwietnia 2008 r. w Miejskim Parku w Hrubieszowie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie.

Reklamy

Udział w Mistrzostwach wzięły szkoły średnie z powiatu hrubieszowskiego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na pozorowanych stacjach wypadków zawodnicy udzielali pomocy:
– porażonemu prądem
– poszkodowanemu ze złamaniem otwartym
– poszkodowanemu z krwotokiem
– kierowcy z urazem kręgosłupa i złamaniem kończyn dolnych
– wykonywali resuscytację na fantomie
– rozwiązywali test z zakresu wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

I miejsce w kategorii szkół zajął Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie
II miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
III miejsce zajął Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

W kategorii Ochotnicza Straż Pożarna I miejsce zajęli Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Organizatorzy dziękują wszystkim którzy pomogli w zorganizowaniu Mistrzostw szczególnie sponsorom:
Staroście Hrubieszowskiemu, Burmistrzowi Hrubieszowa, Wójtowi Gminy Hrubieszów, Prezesowi Stowarzyszenia, „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w Hrubieszowie. Za sponsorowanie nagród oraz za Patronat nad Mistrzostwami.

Za ufundowanie kart I.C.E. dla uczestników dziękujemy Prezesowi OSP w Hrubieszowie.

W Komisji Sędziowskiej pracowały delegowane przez SP ZOZ w Hrubieszowie pielęgniarki oraz Strażacy z KP PSP w Hrubieszowie, za co składamy podziękowanie.

Organizatorzy

zobacz zdjęcia >>