Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 w hrubieszowskiej Dwójce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Reklamy

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa nr 448/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 15 lutego 2021r. do 15 marca 2021r.;

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów – od 16 marca 2021r. do 24 marca 2021r.;

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 25 marca 2021r.;

potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 26 marca 2021r. do 30 marca 2021r.;

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 31 marca 2021r.;

składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od 12 kwietnia 2021r. do 30 lipca 2021r.;

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym – od 2 sierpnia 2021r. do 12 sierpnia 2021r.;

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 13 sierpnia 2021r.;

potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 16 sierpnia 2021r. do 19 sierpnia 2021r.;

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 sierpnia 2021r.

(SP nr 2)


Zobacz też:

Laureaci z hrubieszowskiej Dwójki

Laureaci z hrubieszowskiej Dwójki


LubieHrubie na Twitterze