15 lipca 2024

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Alojzowie przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach

Serdecznie zapraszamy do nowo powstałych placówek PSONI Koło w Werbkowicach. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Alojzowie to kameralne miejsce, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą czuć się bezpiecznie i rozwijać swoje skrzydła.

Z otwartością przyglądamy się potrzebom naszych wychowanków, aby wspomagać ich indywidualny rozwój i odkrywać ukryte talenty. Naszym priorytetem jest funkcjonalne podejście do nauczania.

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Alojzowie ma charakter ciągły.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły jest:

  1. pisemny wniosek rodziców;
  2. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego/-ej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka;
  3. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół
    ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka (dot. wychowanków, którzy ukończyli 3 r.ż.).

W Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Lokomotywa” i Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Alojzowie dzieci i młodzież mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny i nauki. 

Nasze placówki wyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne (sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, sala metody nauczania kierowanego Peto, sala hydroterapii, sala kinezyterapii, sala zabaw z dywanem interaktywnym, wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny, m.in. PCEye GO) oraz funkcjonalne łazienki terapeutyczne, które zapewnią naszym dzieciom i młodzieży możliwości zdobywania nowych szczytów w rozwoju psycho-fizycznym. Posiadamy również piękny ogród sensualny z placem zabaw, który dostarcza bodźców zmysłowych: wzrokowych, zapachowych, dotykowych i smakowych.

Zespół nauczycieli-terapeutów tworzą wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści: oligofrenopedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi
i fizjoterapeuci. 

Dzieciom i młodzieży zapewniamy bezpłatny transport busami dostosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Absolwenci naszej szkoły mają również zapewnioną terapię oraz rehabilitację społeczną i zawodową w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Alojzowie.

Wierzymy, że najważniejszą dla naszych dzieci jest rodzina, dlatego pracownicy aktywnie
i systematycznie współpracują z rodzicami/opiekunami. Jeśli pojawi się taka potrzeba, będziemy nie tylko szkołą dla Waszych Dzieci, ale również wsparciem i doradcą dla Was Rodziców/Opiekunów.

­

Osoby zainteresowane ofertą naszego Przedszkola i Szkoły zapraszamy do kontaktu:

Alojzów 39, 22-550 Werbkowice

tel. (84) 627 41 96 lub 531 115 511 lub 723 176 989

e-mail: zk.werbkowice@psoni.org.pl

­

­

(tekst i fot. PSONI Werbkowice)


Artykuł płatny


Zobacz też:

Dzień Górnika w OREWie – ZDJĘCIA

Dzień Górnika w OREWie – ZDJĘCIA