Rekrutacja do ZS nr 3 w Hrubieszowie

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, mieszczący się przy ul. Żeromskiego 11, jest szkołą z tradycjami. Świadczą o tym nie tylko lata funkcjonowania wśród społeczności Ziemi Hrubieszowskiej, ale jej niepodważalne osiągnięcia w kształceniu licznej rzeszy młodzieży.

Reklamy

***

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie

Drodzy Przyjaciele, uczniowie gimnazjum.

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, mieszczący się przy ul. Żeromskiego 11, jest szkołą z tradycjami. Świadczą o tym nie tylko lata funkcjonowania wśród społeczności Ziemi Hrubieszowskiej, ale jej niepodważalne osiągnięcia w kształceniu licznej rzeszy młodzieży.

Uczniowie popularnego „Kościuszki” wielokrotnie zostawali laureatami olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim i okręgowym oraz finalistami ogólnopolskich zmagań szczebla centralnego. Nie uszło to uwadze liczących się w naszym życiu społecznym instytucji, organizujących ogólnopolskie rankingi szkół średnich, w których Zespół Szkół nr 3 wiele razy znalazł się wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Jako jedyna w dawnym województwie zamojskim placówka oświatowa, kształcąca na poziomie średnim, możemy się też pochwalić dwukrotnym zdobyciem prestiżowego Znaku Jakości Interkl@sa, przyznawanego przez Kapitułę pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

We współczesnym szkolnictwie o jakości kształcenia świadczy nie tylko liczba finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, ale także poziom zdawalności egzaminów maturalnych, a ten w Zespole Szkół nr 3 jest od lat jednym z lepszych w województwie lubelskim (np. w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 w liceum ogólnokształcącym był stuprocentowy).

Kształcenie młodzieży na tak wysokim poziomie nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dysponującej nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, oraz odpowiednio wyposażonych klasopracowni. Obecnie szkoła posiada trzy pracownie komputerowe, jedną specjalistyczną pracownię do nauki języków obcych i szereg klasopracowni przedmiotowych. W sali gimnastycznej jest do dyspozycji młodzieży nowoczesna siłownia, a obok szkoły – boiska sportowe. Uczniowie korzystają z dobrze zaopatrzonej biblioteki i czytelni, w których mają stały dostęp do Internetu.

Szkoła wspiera pozalekcyjną działalność różnych przedmiotowych kół zainteresowań, klubów dyskusyjnych, kół sportowych i innych. Uczniowie na tych zajęciach nie tylko pogłębiają swoją wiedzę, przygotowując się do olimpiad i konkursów, ale także redagują gazetkę szkolną, opracowują strony internetowe, organizują wieczorki poezji i okolicznościowe inscenizacje. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz szkolny radiowęzeł. W okresie ferii funkcjonuje „kawiarenka internetowa”, a chętni mogą uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych oraz ukończyć kurs komputerowy. Ciekawą tradycją naszej szkoły są wycieczki przedmiotowe oraz turystyczno-szkoleniowe, a w szczególności spływy kajakowe oraz rajdy Szkolnego Koła Geograficznego po dziewiczych miejscach naszego kraju.

Każdy uczeń może korzystać ze szkolnej stołówki, a w sklepiku zakupić świeże drożdżówki i słodycze. Nad zdrowiem młodzieży i jej bezpieczeństwem w czasie zajęć czuwa gabinet lekarski.

Drogi Gimnazjalisto, warto się uczyć w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, gdyż daje on Wam możliwość wybory profilu kształcenia zgodnie z Waszymi zdolnościami i zainteresowaniami. Ukończenie każdej klasy umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuowanie procesu kształcenia na wybranej wyższej uczelni.

Wszystkim uczniom, którzy zdecydują się na naukę w naszej szkole życzę powodzenia i właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia.

UWAGA
Od stycznia 2011 r nasza szkoła będzie jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie posiadającą halę sportową z prawdziwego zdarzenia!

Zapraszamy
mgr inż. Dariusz Szadowski, dyrektor

szczegóły »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010