Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla osób pracujących

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Filia w Hrubieszowie zaprasza osoby pracujące do udziału w bezpłatnym kursie „Szkolenie komputerowe – 60 h lekcyjnych”. Rozpoczęcie kursu w lutym 2010 r.

***

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 084 696 46 67 i w hrubieszowskiej siedzibie ARL – ul. 3 Maja 10.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010