Relacja ze szkolenia w Bibliotece Pedagogicznej

15 listopada 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli o tematyce: „Złość, agresja impulsywna – przykłady interwencji, propozycja techniki opartej na terapii behawioralnej”.

Reklamy

Zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego. W szkoleniu wzięło udział 33 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców i pedagogów – z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Zajęcia przeprowadziła mgr Anna Francuz, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. Miały one formę wykładu szkoleniowo-informacyjnego, prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną. Uczestnicy dowiedzieli się, jak rozpoznawać zachowania niepożądane u dzieci oraz poznali techniki i strategie postępowania z dzieckiem agresywnym. Prowadząca omówiła założenia terapii behawioralnej, podkreślając, iż praca nad zachowaniami problemowymi wykonywana jest zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. W terapii tej ważne jest oddziaływanie na dziecko poprzez rodzica, który ma rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie. Szkoła natomiast powinna mieć opracowane odpowiednie procedury, pozwalające na działania nauczycieli w stosunku do uczniów przejawiających zachowania agresywne. Prowadząca scharakteryzowała zachowania niepożądane u dzieci (5, 6-letnich i młodszych klas szkoły podstawowej).

Wśród technik terapii behawioralnej wymieniła: konsekwencje, pochwały, nagrody, systemy żetonowe oraz modelowanie, skuteczne wydawanie poleceń. Dalsza część wykładu dotyczyła agresji impulsywnej u dzieci i strategii postępowania podczas dziecięcych wybuchów złości (model ABC, rozminowanie wybuchu, strategia unieruchomienia dziecka, konsekwencje wybuchu). Prowadząca zaprezentowała także przykładowy kodeks złości, wspomagający wychowanie w domu i w szkole, który opracowywany jest wspólnie z dzieckiem. Wprowadzenie kodeksu służyć ma zmniejszeniu negatywnych emocji u dziecka, poprzez respektowanie jego zasad – nowe zachowania dziecka są społecznie akceptowane.

Uczestniczący w szkoleniu nauczyciele zapoznali się także z najnowszą literaturą psychologiczną i pedagogiczną, dostępną w Bibliotece.

 

Info: BP Hrubieszów