Remont dachu SP nr 3

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Urząd Miasta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie prawa zamówień publicznych dokonał wyboru oferty dotyczącej wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz ocieplenia stropodachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie.

***

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa , iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU NA BUDYNKU SZKOŁY NR.3 PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 16 W HRUBIESZOWIE” oznaczonego nr ZP.341-9/09 przeprowadzonym przez Gminę Miejska Hrubieszów w dniu 11.08.2009r przez Gminę Miejska Hrubieszów w trybie przetargu nieograniczonego za najkorzystniejszą została uznana Oferta Nr.7 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „ŁUBEX” ul. Rolnicza 36, 22-100 Chełm z realizacją robót za kwotę 188.572,00 zł. brutto

Uzasadnienie

Złożona oferta odpowiadała SIWZ a Wykonawca zaproponował najniższą cenę w wyniku czego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena tj. 100,00 pkt.
Pozostałe złożone oferty nie podlegające odrzuceniu uzyskały następującą punktację
w kryterium cena:
Oferta Nr 1 złożona przez Budownictwo „Alfix” Jerzy Kostecki ul. Upalna 15 lok. 7
15-668 Białystok – 54,8 pkt.
Oferta Nr 2 złożona przez KRYSMARK Spółka Jawna ul. Lipska 7, 20-510 Lublin
59,2 pkt.
Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe MARTEN-BUD Marcin Baszczuk ul. Smoluchowskiego 7, 22-474 Lublin 52,8 pkt.
Oferta Nr 4 złożona przez – Zakład Remontowo Budowlany Henryk Czubara
ul. Konopnickiej 69, 22-500 Hrubieszów 43,5 pkt.
Oferta Nr 5 złożona przez TOKBUD Tomasz Karaś ul. Kruczkowskiego 42,
21-040 Świdnik 71,0 pkt.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Zbigniew Dolecki

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009