Rewitalizacji centrum Hrubieszowa – wizualizacje

Rewitalizacji centrum Hrubieszowa – wizualizacje okolic śródmieścia między Stokrotką a Małym Kościółkiem.

Reklamy

W czwartek 10 października została podpisana umowa z wykonawcą, który ma zrealizować kilka ważnych inwestycji w ramach rewitalizacji centrum Hrubieszowa.

Miasto zaplanowało rewitalizację bazaru i parku miejskiego, przebudowę ul. Rynek na deptak, zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury, a także budowę parkingów przy ul. Targowej i Ludnej oraz remont zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica. Koszt tych robót to prawie 7 milionów 800 tysięcy złotych. 

Wszystkie zadania będą wykonywane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że ta sama firma zajmie się zarówno opracowaniem dokumentacji projektowej, jak też wykonaniem robót.

Umowę na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”, podpisali zastępca burmistrza Paweł Perelmuter i skarbnik miasta Halina Kuranc oraz prezes Zakładu Wapienno-Piaskowego „Bełżec” Stanisław Gęborys.

W ramach tego samego projektu jest już odnawiana Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz dwa bloki mieszkalne przy Placu Staszica. 

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą ponad 9 milionów 900 tysięcy złotych, z czego 75 procent będą stanowić środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie prace mają być wykonane do końca marca 2015 roku.

 

Poniżej w Google StreetViev widok terenu między ulicami: Prostą, Rynek i Placem Staszica (teren pomiędzy Stokrotką a Małym Kościółkiem) i wizualizacje okolic śródmieścia stworzone przez projektantów rewitalizacji.

 

 


Wyświetl większą mapę