Robocza wizyta Starosty Hrubieszowskiego w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych

W dniu 07.10.2015 r. w PZPSW w Hrubieszowie na spotkaniu roboczym z dyrekcją przebywał Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa.

Reklamy


Starosta zapoznał się z bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Bursy Międzyszkolnej, problematyką kształcenia osób niepełnosprawnych oraz pobytem w wychowanków w internacie i bursie.

Przy okazji swojego pobytu w Ośrodku odwiedził również Niepubliczne Przedszkole Specjalne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie.

Głównym jednak tematem spotkania było podjęcie działań, których celem jest przebudowa i dostosowanie budynku do najnowszych przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych.

Starosta zapoznał się z lokalizacją i zakresem planowanej na rok 2016 inwestycji, która obejmie zmianę sposobu użytkowania i wydzielenia nowych stref bezpieczeństwa w obrębie II, III i IV kondygnacji nadziemnej budynku, instalację systemów oddymiania oraz dostosowanie klatek schodowych, a także instalację windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania omawiano sposoby finansowania inwestycji z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Na zakończenie Starosta spotkał się z dyrekcją Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie, zlokalizowanej obecnie w tym samym budynku.