Rocznica wysiedlenia Gminy Uchanie i okolic

Uchanie

Reklamy

Lata okupacji hitlerowskiej zaznaczyły się w dziejach Zamojszczyzny pasmem szczególnie tragicznych wydarzeń. Wysiedlenia, pacyfikacje, masowe egzekucje utworzyły jedyny w swoim rodzaju obraz martyrologii narodu polskiego.

***

Wysiedlenie Gminy Uchanie i okolic

Lata okupacji hitlerowskiej zaznaczyły się w dziejach Zamojszczyzny pasmem szczególnie tragicznych wydarzeń. Wysiedlenia, pacyfikacje, masowe egzekucje utworzyły jedyny w swoim rodzaju obraz martyrologii narodu polskiego.

Decyzją Hitlera z marca 1941 r. tereny te, w ramach tzw. Generalnego Planu Wschodniego przeznaczone zostały do zniszczenia. W wyniku realizacji tego planu miasto Zamość i cały region zamojski, w tym także Gmina Uchanie doznały najpotworniejszej w dziejach cywilizowanej ludzkości zbrodni.

67 rocznicę wysiedlenia ludności z terenu gminy Uchanie i okolic uczczono w dniu 17 stycznia 2010 r. poprzez widowisko słowno-muzyczne pt. „Poezja zza drutów”.

***

Info i foto:
UG Uchanie

Zdjęcia »