Rodzicu! Skorzystaj z programu „Wyprawka szkolna”

Przypominamy Rodzicom o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Reklamy

Programem objęci są uczniowie, którzy od września 2013 r. uczęszczać będą do klas 1-3 i 5 Szkoły Podstawowej oraz uczniowie gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariatach szkół.

 

źródło: ZSM nr 1