Rok seniorów z Klubu Złotego Wieku podsumowany

Uczestnictwo w spotkaniach, przeglądach śpiewaczych, działaniach projektowych i budżetu obywatelskiego, wizytach studyjnych i organizacja wizyt na własnym terenie, to tylko niektóre z działań jakie wskazali hrubieszowscy seniorzy na spotkaniu podsumowującym miniony rok.

Reklamy

 

Spotkanie odbyło się tradycyjnie we wtorek, 8.01.2019 r. Prawie 30 osobowa grupa seniorów została poproszona o indywidualną refleksję i podsumowanie korzyści, które przyniosło im uczestnictwo w Klubie. Pracowaliśmy metodą warsztatową w obszarach:

W jakich działaniach Klubu Złotego Wieku brałem/am udział?

Reklamy

Czego się nauczyłem/am?

Z czego jestem dumny/a?

Czego w działaniach Klubu Złotego Wieku mi zabrakło?

Czego oczekuję/chcę/potrzebuję w 2019 r.?

Indywidualne odpowiedzi zostały podsumowane na forum, Zaskoczeniem było np. że sama przynależność do Klubu, fakt istnienia Klubu napawa dumą. Uczestnicy wskazywali sfery edukacji, rozwoju pasji i umiejętności, wartość warsztatów rękodzieło, elitarność wspólnego śpiewania i uczestnictwo w przeglądach, korzyści z warsztatów rozwojowych np. wg pedagogiki Marii Montessori. Zaskoczeniem były wypowiedzi odnośnie umiejętności wyniesionych ze spotkań np. stwierdzenie: nauczyłam się słuchać, szacunek do współrozmówców.

Okazało się, że działań i przedsięwzięć było tak dużo, że nie starczyło czasu na planowanie aktywności na 2019 r. Nic straconego! Od tego rozpoczniemy spotkanie w następny wtorek.

Początek roku do dobry czas dla innych seniorów, by przemyśleli czy nie chcą dołączyć do Klubu. Gwarantujemy rozwój, wyzwania, przygody i spędzanie czasu wolnego w dobrym towarzystwie. Spotkanie poprowadził tradycyjnie team HDKu i MBP Jolanta Głowacz i Jolanta Janiec.

 

tekst i fot.: Jolanta Głowacz