30 września 2023

Rozbudowa DK74 między Hrubieszowem a Zosinem

Europrojekt Gdańsk złożył najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę DK74, pomiędzy końcem obwodnicy Hrubieszowa, a przejściem granicznym w Zosinie.

Reklamy

 

Zadaniem projektantów na odcinku DK74 będzie opracowanie dokumentacji obejmującej dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi do obowiązujących standardów dla drogi klasy GP i obciążenia ruchem pojazdów o nacisku 11,5 ton na oś.

Droga po rozbudowie będzie miała skorygowane skrzyżowania, poprawione odwodnienie, zatoki autobusowe i chodniki. Projektanci m.in.: przeanalizują prognozy ruchu, przeprowadzą badania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne.

Reklamy

Realizacja rozbudowy planowana jest na lata 2021 – 2023.


(źródło: GDDKiA Lublin)

Reklamy