Rozbudowa drogi krajowej nr 74 Horyszów-Hrubieszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że prace przygotowawcze, dotyczące rozbudowy DK74 na odcinku Horyszów-Hrubieszów wchodzą w kolejny etap. Rozpoczęły się działania informacyjne. Można zgłaszać wnioski i uwagi!

Chodzi o około 19-kilometrowy fragment drogi. Początek odcinka znajduje się w gminie Miączyn, w miejscowości Horyszów, a koniec na połączeniu z obwodnicą Hrubieszowa.

Reklamy

W ramach inwestycji parametry drogi krajowej nr 74 dostosowane zostaną do parametrów drogi GP (główna o ruchu przyspieszonym). Jezdnia zostanie m.in. poszerzona do 7 metrów i wzmocniona zostanie jej konstrukcja. Powstaną bezpiecznie, oświetlone przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe oraz zjazdy. Przebudowane zostaną chodniki i powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe. Zbudowany zostanie także most przez ciek w miejscowości Hostynne.

Prace budowlane planowane są w latach 2023 – 2024.

Działania informacyjne prowadzone są z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wypełnione formularze z uwagami, propozycje i spostrzeżenia związane z dokumentacją projektową można wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 15 stycznia 2021 roku na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań można składać również we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy  Wszystkie merytoryczne wnioski zostaną przeanalizowane i udzielona zostanie na nie odpowiedź.

Poniżej dokumentacja projektowa, wraz formularzem wniosków i uwag:

­

źródło: GDDKiA Lublin