Rozdanie nagród i podziękowań w VIII edycji konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei

Organizatorzy Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie zapraszają laureatów, opiekunów, wolontariuszy i gości honorowych na podsumowanie i wręczenie nagród VIII edycji konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei.

Reklamy

Uroczystość odbędzie się w dniu 27 maja 2011r. o godzinie 10:00 Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ulicy Narutowicza 34.

Reklamy

Do VIII edycji konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei w roku 2011 przystąpiło 780 (siedmiuset osiemdziesięciu) uczestników. Z pięciu przedszkoli miejskich i wiejskich, szesnastu szkół podstawowych, sześciu gimnazjów, trzech szkół średnich, Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich i ośmiu świetlic wiejskich z gminy Hrubieszów. Ogółem wpłynęło 898 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem) prac konkursowych, które w dniu 14 kwietnia 2011r. zostały zaprezentowane na wystawie w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Kiermasz pisanek, palm, kartek i stroików świątecznych spotkał z dużym zainteresowaniem.

Kolejnym etapem była sprzedaż prac konkursowych w niedzielę palmową w dniu 17 kwietnia 2011r. pod kościołami parafialnymi gminy i miasta Hrubieszowa. Za zebrane pieniądze zakupiono 75 (siedemdziesiąt pięć) paczek żywnościowych, które zostały przeznaczone dla najbiedniejszych rodzin z powiatu hrubieszowskiego. Z pewnością były bardzo przydatne w okresie przedświątecznym. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć wolontariuszom i wszystkim tym osobom, którzy swoją pomocą przysłużyli się do zorganizowania VIII edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei

W dniu 14 kwietnia 2011r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie obradowała komisja w składzie: przewodniczący Pan Dyrektor Zbigniew Petruczynik oraz członkowie Pani Teresa Futyma, Pani Zuzanna Korycka, Pani Danuta Gerynowicz, Pani Joanna Kuźmińska, Pani Agata Opała, Pani Alina Bogatko, Pani Irmina Drawdzik, Pani Anna Nowosad, Pani Aldona Jagiełło, Pan Mieczysław Śliwiński, Pani Eliza Grzeszczuk, Pani Joanna Wieczorek-Smerdel, Pani Beata Tomaszczuk. Jury w VIII edycji konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei wyróżniła prace w sześciu kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej I – III i IV- VI, gimnazjaliści, uczniowie szkoły średniej oraz instytucje i organizacje. Zwycięzców nagrodzono w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, kartka świąteczna, palma, stroik świąteczny.

Kategoria PISANKA

PRZEDSZKOLAKI
I Miejsce – Zając Mateusz – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
II Miejsce – Brzeska Emila – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
III Miejsce – Kryszczuk Malwina – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
Wyróżnienie: Baginski Mateusz – Publiczna Podstawowa Szkoła w Kułakowicach III

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I – III
I Miejsce – Radziejewska Dominika – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
II Miejsce – Pruchniak Sandra – Szkoła Podstawowa w Mienianach
III Miejsce – Serafin Julia – Szkoła Podstawowa w Obrowcu
Wyróżnienie – Berlicka Aleksandra – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IV –V I
I Miejsce – Łapa Paula – Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrowcu
II Miejsce – Panasiewicz Jakub – Szkoła Podstawowa w Husynnem
III Miejsce – Brzeska Katarzyna – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
Wyróżnienie – Lewandowski Mateusz – Szkoła Podstawowa w Husynnem

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
I Miejsce – Kowal Piotr – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
II Miejsce – Stasiuk Joanna – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
III Miejsce – Wróblewski Hubert – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Bagińska Małgorzata – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

UCZNIOWIE SZKÓŁY ŚREDNICH
I Miejsce – Bogucka Paulina – Zespół Szkół nr1 w Hrubieszowie
II Miejsce – Marzęta Patrycja – Zespół Szkół nr1 w Hrubieszowie
III Miejsce – Bida Sebastian – Zespół Szkół nr1 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Winnicki Grzegorz – Zespół Szkół nr1 w Hrubieszowie

INSTYTUCJE / ORGANIZACJE
I Miejsce – Czerniak Wioletta – Świetlica Metelin
II Miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie
III Miejsce – Dwilińska Anna – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie
Wyróżnienia:
– Jaworska Dorota – Świetlica w Ubrodowicach
– Wróbel Anna – Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Hrubieszowie
– Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowie

Kategoria KARTKA

PRZEDSZKOLAKI
I Miejsce – Czerkawski Mateusz – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
II Miejsce – Chłopieniuk Paulina – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
III Miejsce – Stadnik Weronika – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Marciszyn Amelka – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I – III
I Miejsce – Weremij Patryk – Szkoła Podstawowa w Husynnem
II Miejsce – Mróz Anna – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
III Miejsce – Kusiak Barbara –Szkoła Podstawowa w Mienianach
Wyróżnienie – Janicka Paulina – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IV –V I
I Miejsce – Mazurek Karol – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
II Miejsce – Świstowska Michalina – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
III Miejsce – Dubienko Anna – Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Józwiak Diana – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
I Miejsce – Pachniewska Paulina – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II Miejsce – Kasztelan Kinga – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
III Miejsce – Jasina Karolina – Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Scibor Zuzanana- Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie

UCZNIOWIE SZKÓŁY ŚREDNICH
I Miejsce – Brylewska Joanna – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie- ZSZ
II Miejsce Oleszczuk Sylwia– Zespół Szkół nr1 w Hrubieszowie
III Miejsce – Koc Anna i Janusz Joanna – Zespół Szkół w Turkowicach
Wyróżnienie – Bogucka Paulina- Zespół Szkół nr1 w Hrubieszowie

INSTYTUCJE / ORGANIZACJE
I Miejsce – Gajewska Justyna – Warsztaty Terapii Zawodowej w Hrubieszowie
II Miejsce – Mróz Anna – Świetlica w Stefankowicach
III Miejsce – Solarska Oliwia – Świetlica w Czerniczynie
Wyróżnienia:
– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie
– Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie

Kategoria PALMA

PRZEDSZKOLAKI
I Miejsce – Panasiewicz Martyna – Miejskie Przedszkole nr1w Hrubieszowie
II Miejsce – Tyczyński Konrad – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
III Miejsce – Dębowczyk Aleksandra – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
Wyróżnienie: Chmielewska Sylwia – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I – III
I Miejsce – Gancarz Wiktoria – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
II Miejsce – Gągoł Julia – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
III Miejsce – Kurenda Patrycja –Szkoła Podstawowa w Obrowcu
Wyróżnienie – Jastrzębska Patrycja – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IV –V I
I Miejsce – Ostasz Katarzyna– Szkoła Podstawowa w Mienianach
II Miejsce – Budzińska Paulina – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
III Miejsce – Tokarczuk Paulina – Szkoła Podstawowa w Ślipczu
Wyróżnienie – Magierka Patryk – szkoła Podstawowa

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
I Miejsce – Flis Magda – Gminne Gimnazjum w Kozodawach
II Miejsce – Wawrzaszek Krzysztof – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
III Miejsce – Pomiankiewicz Klaudia – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
Wyróżnienie – Kryszczuk Cezary – Gminne Gimnazjum w Kozodawach

UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH
I Miejsce – Kondrat Łukasz – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie
II Miejsce – Ciemięga Magdalena i Kwiatkowska Aneta – Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie
III Miejsce – Wisniewska Agnieszka – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Czajkowska Monika – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

INSTYTUCJE / ORGANIZACJE
I Miejsce – Podgalska Stanisława – Koło Gospodyń Wiejskich Ubrodowice
II Miejsce – Świetlica Husynne
III Miejsce – Sarzyńska Halina – Koło Gospodyń Wiejskich Szpikołosy
Wyróżnienie
– Kujawska Agnieszka Koło Gospodyń Wiejskich Kobło
– Mirocka Wktoria – Świetlica Środowiskowa PCK w Mienianach

Kategoria STROIK ŚWIĄTECZNY

PRZEDSZKOLAKI
I Miejsce – Szkudziński Hubert – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
II Miejsce – Stasiuk Milena – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
III Miejsce – Charatynowicz Julia – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
Wyróżnienie: Rutkowski Kamil – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I – III
I Miejsce – Majewska Karolina – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
II Miejsce – Greszeta Marcela – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
III Miejsce – Bielak Mateusz – Publiczna Podstawowa Szkoła w Dąbrowie
Wyróżnienie – Stępkowska Weronika – Szkoła Podstawowa w Mienianach

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IV –V I
I Miejsce – Przepiórka Natalia – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
I Miejsce – Wołk Monika – Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach
III Miejsce – Gmitruk Paweł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Waszyńska Elżbieta – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
I Miejsce –Tarasiuk Angelika – Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie
II Miejsce – Matczuk Monika – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
III Miejsce – Uleryk Dorota – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
Wyróżnienie – Wójcik Anna – Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie

UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH
I Miejsce – Kamińska Aleksandra- Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
II Miejsce – Drączkowski Łukasz – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie
III Miejsce – Skindzier Natalia – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
Wyróżnienie – Berbeć Angelika – Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie

INSTYTUCJE / ORGANIZACJE
I Miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Teptiuków
II Miejsce – Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
III Miejsce – Mięczak Tadeusz- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie
Wyróżnienia:
– Romana Walewander – Wożuczyn
– Koło Gospodyń Wiejskich Kułakowice Pierwsze
– Koło Gospodyń Wiejskich Janki
– Koło Gospodyń Wiejskich Kułakowice Trzecie
– Świetlica Wiejska w Metelinie,
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszów.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom, tym małym i dużym, którzy zechcieli wziąć udział VIII edycji Konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei. Poprzez prace konkursowe wsparliście to co jest najważniejszym celem akcji: pomoc drugiemu człowiekowi. Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom przygotowaliśmy podziękowania.

Zapraszamy za rok do udziału w IX edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei.

***

Beata Tomaszczuk
Szkolny Klub Wolontariatu
Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie