Rozdano nagrody w konkursach plastycznych na „Kartkę bożonarodzeniową” i „Portret św. Mikołaja”

W piątek 18 grudnia w hrubieszowskim Muzeum im. ks. Stanisława Staszica odbyło się rozdanie nagród w konkursach plastycznych na „Kartkę bożonarodzeniową” i „Portret św. Mikołaja”.

Reklamy


Konkurs plastyczny KARTKA BOŻONARODZENIOWA


Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2015 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 04 grudnia br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

 

W dniu 14 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:

1. Paweł Kłosiński – przewodniczący komisji

2. Danuta Klic – członek komisji

3. Robert Grylak – członek komisji

4. Beata Bitner – sekretarz

 

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 407 prac, przy udziale 379 uczniów. W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Honiatyczach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosmowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu

Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu

Szkoła Podstawowa w Hulczu

Szkoła Podstawowa w Husynnem

Szkoła Podstawowa w Kryłowie

Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Szkoła Podstawowa w Mienianach

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Zespół Szkół w Horodle

Zespół Szkół w Moniatyczach

Zespół Szkół w Sahryniu

Zespół Szkół w Strzyżowie

 

Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 167 uczniów, wpłynęło 176 prac, z klas IV-VI –130 uczniów – 135 prac, z gimnazjów 82 uczniów- 96 prac.

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenia estetyczne oraz trwałość formy.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 14 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

 

W przedziale z klas I-III szkół podstawowych

 

I NAGRODA

Anastazja Sala, kl. I, Zespół Szkół Miejskich  nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Dorota Wawrzyniuk

 

II NAGRODA

Nina Podskarbi kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Dorota Wawrzyniuk

Julia Żukowska, kl. III, Zespół Szkół w Kryłowie, opiekun plastyczny: Beata Nagadowsla

Justyna Witkowska, kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Danuta Pirogowicz

 

III NAGRODA

Lena Serafin, kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Dorota Wawrzyniuk

Michał Szumarek,  kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, opiekun plastyczny: Urszula Szwajkowska

Jan Wesołowski, kl. III, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Husynnem, opiekun plastyczny: Anna Myśliwiec

 

WYRÓŻNIENIA

Jakub Palichleb, kl. III, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Elżbieta Szkalej

Jakub Gorzelnicki kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Agnieszka Handziuk

Emilia Marzec, kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Dorota Wawrzyniuk

Emilia Wac, kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Dorota Wawrzyniuk

Mikołaj Krzywonos, kl. III, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Elżbieta Szkalej

Krzysztof Pawełek, kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Alicja Dziedzic

Aleksandra Weremij, kl. III, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Elżbieta Szkalej

Kamilla Dziomaga, kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Agnieszka Handziuk

Sandra Radomska, kl. II, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Wiesława Martyniuk

Alan Duma, kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Jadwiga Hukowska

Jakub Łukaszczuk, kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny: Małgorzata Gula

Amelia Chudoba, kl II, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Barbara Kurzepa

Maciej Mękal kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny: Danuta Wojturska

Hanna Kossowska, kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr. 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Danuta Pirogowicz.

Martyna Seredyńska, kl. III, Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna

 

W przedziale z klas IV-VI szkół podstawowych

 

I NAGRODA

Julia Bazan, kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny: Aneta Kędzierawska

 

II NAGRODA

Katarzyna Korzan,  kl. V, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Wiesława Martyniuk

Katarzyna Kowalska, kl. VI, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

Karolina Adamczuk, kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny: Aneta Kędzierawska

 

III NAGRODA

Dominik Matraszek, kl. VI, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice, opiekun plastyczny: Agata Sałęga

Karolina Zimon,  kl. IV, Zespół Szkół Miejskich  nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Aneta Franke

Aleksandra Ciężka, kl. VI, Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny: Robert Jerzyna

 

WYRÓŻNIENIA

Sara Wąsiel, kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu, opiekun plastyczny: Mariola Chachuła

Klaudia Kokoć, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Wiesława Martyniuk

Olga Stopyra, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Wiesława Martyniuk

Aleksandra Szabat, kl. IV, Zespół Szkół Miejskich  nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Aneta Franke

Roksana Kopka, kl. V, Zespół Szkół w Kryłowie, opiekun plastyczny: Beata Nagadowska

Agata Kurzepa, kl. VI, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

Wiktoria Skoczylas, kl. VI, Zespół Szkół Miejskich im. Jana Pawła II w Moniatyczach, opiekun plastyczny: Małgorzata Polikowska

Michał Frąckiewicz, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Wiesława Martyniuk

Wiktoria Chudoba kl. IV, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Barbara Kurzepa

Weronika Boczkowska, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Elżbieta Lebiedowicz

Miłosz Basiak, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi, opiekun plastyczny: Elżbieta Lebiedowicz

Natan Dorosz, kl. VI, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

Kinga Żuraw, kl. V, Zespół Szkół Miejskich  nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Aneta Franke

Patrycja Korońska, kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke

 

W przedziale gimnazja

 

I NAGRODA

Monika Palęga, kl. I., Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

 

II  NAGRODA

Małgorzata Bilik, kl. II, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

Aleksandra Zinkiewicz, kl. I, Gimnazjum im. ks. S. Staszica w ZS nr 2 w Hrubieszowie,

opiekun plastyczny: Anna Jańczuk

 

III  NAGRODA

Aleksandra Wesołek, kl. II, Gimnazjum im. ks. S. Staszica w ZS nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Anna Jańczuk

Agnieszka Pędzik, kl. I, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

 

WYRÓŻNIENIA

Patrycja Bitner, kl. II, Gimnazjum im. ks. S. Staszica w ZS nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Anna Jańczuk

Aleksandra Prystupa, kl. II, Zespół Szkół w Strzyżowie, opiekun plastyczny: Barbara Wojtiuk

Dominika Borsuk kl. I, PZPSW w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Janusz Franckowski

Oliwia Wietrzyk, kl. I, Gimnazjum im. ks. S. Staszica w ZS nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Anna Jańczuk

Daria Radomska, kl. I, Zespół Szkół Miejskich  nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Aneta Franke

Katarzyna Wrona, kl. I, Gimnazjum im. ks. S. Staszica w ZS nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny: Anna Jańczuk

Karolina Traczuk, kl. III, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

Marcin Kowalski, kl. III, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny: Danuta Butryn

Aleksandra Kozyra, kl. II, Publiczna Szkoła im. Jana Pawła II w Honiatyczach, opiekun plastyczny: Katarzyna Lachowska

 

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2015 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Kartkę, która będzie reprezentowała Muzeum w okresie Świąt Bożego Narodzenia została wykonana przez Dominika Matraszka z klasy VI, z Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice, opiekunem plastycznym była Agata Sałęga.

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowali: Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.


***


Konkurs plastyczny PORTRET ŚW. MIKOŁAJA


Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2015 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: 3–latki, 4–latki, 5-latki, 6-latki oddziałów przedszkolnych.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 27 listopada br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

W dniu 1 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:

1. Andrzej Marut – przewodniczący komisji

2. Dorota Grzymała – członek komisji

3. Beata Bitner – protokolant

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 135 prac, przy udziale 135 przedszkolaków. W konkursie wzięło udział następujące szkoły i przedszkola:

Punkt Przedszkolny przy Samorządowy Zespole Szkół w Mirczu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach

Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiszniowie

Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach

Zespół Szkół w Sahryniu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podhorcach

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem

Zamiejscowy Punkt Przedszkolny w Cichobórzu

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie

Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie

Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

 

Prace podzielono na kategorie wiekowe:

3-latki – 7prac

4-latki – 36 prac

5-latki – 77 prac

6-latki – 15 prac

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenia estetyczne oraz trwałość formy. Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród.

W dniu 2 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać siedem równorzędnych nagród, które otrzymują:

 

W kategorii wiekowej 3-latki

 

Nagroda

Angelika Szokało, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach, opiekun plastyczny Anita Terebus, Agata Smoła

 

Wyróżnienie

Klara Czernysz, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Liliana Łuka

Barbara Węcławik, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Monika Łuszczuk

Oliwia Rydel, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Monika Łuszczuk

Natalia Kasperska, Samorządowy Zespół  Szkół w Mirczu, opiekun plastyczny Danuta Doskocz

Paulina Jędra, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiszniowie, opiekun plastyczny Jadwiga Ślepko

Lena Skrzypczak, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach, opiekun plastyczny, Anita Terebus, Agata Smoła

 

W kategorii wiekowej 4-latki

 

Nagrody

Nikola Goszczyńska, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jolanta Mazurek, Małgorzata Pasieka

Michał Kokoć, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jolanta Mazurek, Małgorzata Pasieka

Grzegorz Martyniak, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiszniowie, opiekun plastyczny Jadwiga Ślepko

Magdalena Lipian, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach, opiekun plastyczny, Anita Terebus, Agata Smoła

Jakub Krasucki, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach, opiekun plastyczny, Anita Terebus, Agata Smoła

Tomasz Kurzawa, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach, opiekun plastyczny, Anita Terebus, Agata Smoła

 

Wyróżnienia

Gabriel Malec, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny, Liliana Łuka

Anna Jóźwiak, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Liliana Łuka

Zuzanna Głuch, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu, opiekun plastyczny Elżbieta Drączkowska

 

W kategorii wiekowej 5-latki

 

Nagrody

Julia Siatka, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Maria Kurzydłowska

Natalia Maksymiuk, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Krystyna Zosik

Gabriela Hunkiewicz, Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Walentyna Kowalska

Karolina Dąbrowska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Anna Pogorzelska

Paweł Olszak, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Wioletta Wolanin

Wiktor Zaprzała, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Wioletta Wolanin

Laura Tomaszczuk, Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Wioletta Wolanin

Gabriel Litwin, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Florek

Vanessa Puchala, Zamiejscowy Punkt Przedszkolny w Cichobórzu przy Szkole Podstawowej w Mienianach, opiekun plastyczny Jolanta Łukiewicz

Szymon Curyło, Zamiejscowy Punkt Przedszkolny w Cichobórzu przy Szkole Podstawowej w Mienianach, opiekun plastyczny Jolanta Łukiewicz

 

Wyróżnienia

Michał Kostecki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Maria Kurzydłowska

Weronika Krystkowiak, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Maria Kurzydłowska

Natalia Okólska, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Krystyna Zosik

Gabriela Czerw, Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Walentyna Kowalska

Klaudia Hefner, Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Joanna Świeca

 

W kategorii wiekowej 6-latki

 

Nagrody

Zuzanna Żybura, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem, opiekun plastyczny, Małgorzata Dąbrowska, Barbara Myśliwiec

Patryk Jakubiak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny, Anna Pogorzelska

Anastazja Gumiela, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Malicka-Jankowska

 

Wyróżnienia

Paweł Sobczuk, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiszniowie, opiekun plastyczny Elżbieta Gardzioła

Maciej Bałaj, Zamiejscowy Punkt Przedszkolny w Cichobórzu przy Szkole Podstawowej w Mienianach, opiekun plastyczny Jolanta Łukiewicz

Amelia Warszawa, Zamiejscowy Punkt Przedszkolny w Cichobórzu przy Szkole Podstawowej w Mienianach, opiekun plastyczny Jolanta Łukiewicz

 

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia 2015 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.