Rozdzielono dotacje na hrubieszowski sport – większość dla Unii, Grześ z niczym

Decyzją komisji, w roku 2013 wsparcie z kasy miejskiej dla Stowarzyszenia Hrubieszów na Rowerach wyniesie 6500 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ogólniak” – 2500 zł., Miejskiego Klubu Sportowego MKS Unia – 268 500 zł. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRZEŚ nie otrzyma żadnej dotacji.

Reklamy

4 lutego komisja powołana przez Burmistrza Miasta rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na zadania związane z działalnością na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie w formie wsparcie z kasy miejskiej Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach otrzyma 6500 zł., Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” – 2500 zł., Miejski Klub Sportowy MKS Unia – 154 500 zł., Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRZEŚ nie otrzyma żadnej dotacji.

Reklamy

Ponadto MKS Unia Hrubieszów otrzyma na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i lekkiej atletyki dodatkowo z budżetu miasta 114 000 zł.

 

Organizacje wysępowały o dotacje w wysokości:

Hrubieszów na Rowerach – 9 000 zł.

LUKS „Grześ” – 15 000 zł.

UKS „Ogólniak” – 12 610 zł.

MKS Unia Hrubieszów – 156 450 zł. i 114 000 zł. (suma – 270 450 zł.)

 

Otrzymały:

Hrubieszów na Rowerach – 6 500 zł.

LUKS „Grześ” – 0

UKS „Ogólniak” – 2 500 zł.

MKS Unia Hrubieszów – 154 500 zł. i 114 000 zł. (suma – 268 500 zł.)

 

Protokół nie zawiera żadnych uzasadnień powyższych decyzji, ani wniosków.

 

Poniżej zarządzenie burmistrza Miasta i protokół komisji.