Rozmowa z Andrzejem Szkudzińskim, Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

Rozmowa z Andrzejem Szkudzińskim, Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklamy

W rozmowie, którą przeprowadziłem 25 października – o odznaczeniu, ale także (lub może przede wszystkim) o Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (Mechaniczna), gwałtownym rozwoju kierunków zawodowych w tej szkole i planach na najbliższe lata.


Odznaczenia – Krzyż Zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi

• Pan Andrzej Szkudziński – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

Brązowy Krzyż Zasługi

• Pani Alicja Borkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie
• Pani Alicja Ważna – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie

Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik przy asyście Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy.


Krzyż Zasługi (Źródło: Wikipedia) – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

  1. Złoty Krzyż Zasługi
  2. Srebrny Krzyż Zasługi
  3. Brązowy Krzyż Zasługi.

Odmianami Krzyża Zasługi są Krzyż Zasługi za Dzielność i Krzyż Zasługi z Mieczami.

Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

  • ofiarną działalność publiczną,
  • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.