Różnice pomiędzy prywatnym a publicznym ośrodkiem odwykowym

Leczenie w ośrodkach odwykowych to dla osób uzależnionych od jakichkolwiek substancji czy działań kompulsywnych jedyna szansa na porzucenie nałogu i powrót na drogę wolną od uzależnienia. Decydujące znaczenie w procesie leczenia ma jednak nie tylko nastawienie osoby uzależnionej do terapii i chęć zmiany własnych zachowań na te społecznie akceptowane, ale też wybór odpowiedniego ośrodka odwykowego, który będzie wspierał osobę w wyjściu z nałogu.

Reklamy

 

Wyróżnić można tu dwie podstawowe opcje: ośrodki prywatne oraz publiczne, przy czym wśród nich znajdują się setki placówek o różnej specjalizacji i doświadczeniu w leczeniu konkretnych schorzeń. Jakie są różnice pomiędzy prywatnymi i publicznymi ośrodkami odwykowymi oraz który z nich warto wybrać i dlaczego?

Leczenie uzależnień w ośrodku publicznym

Publiczne ośrodki odwykowe to zdecydowanie jeden z najbardziej korzystnych i niezbędnych elementów opieki medycznej XXI wieku, gdzie różnego rodzaju nałogi zarówno od substancji jak i od zachowań kompulsywnych stanowią ogromny problem społecznościowy. Wśród korzyści zgłaszania się do ośrodków publicznych na pierwszym miejscu znajdzie się oczywiście brak konieczności wnoszenia opłat za specjalistyczną opiekę terapeutyczną, która w ośrodkach prywatnych może kosztować naprawdę wiele.

To z pewnością ogromna korzyść dla osób o słabej sytuacji finansowej, które pomimo problemów w życiu personalnym chciałyby pozbyć się nałogu i powrócić na ścieżkę odbudowywania własnego życia prywatnego i zawodowego. Niestety, jak w przypadku każdego darmowego rozwiązania, w publicznych ośrodkach odwykowych można dopatrzeć się wielu problemów.

Pierwszym z kłopotów, z jakimi należy liczyć się w przypadku wyboru ośrodka publicznego jest konieczność dzielenia czasu terapeutów pomiędzy duże grupy pacjentów. Z reguły grupy te mogą liczyć nawet 20-30 osób jednocześnie, co w praktyce oznacza że w ciągu ograniczonych godzin pracy specjalisty czas dla pojedynczego pacjenta będzie znacznie krótszy niż miałoby to miejsce w placówce prywatnej.

Duże grupy sprzyjają stosowaniu terapii grupowej, która w leczeniu nałogów ma ogromne znaczenie, jednak wykluczają możliwość intensywnej terapii indywidualnej, na którą leczenie powinno być nastawione w równym stopniu. Co więcej, sama jakość obsługi placówek publicznych może być nieco niższa niż w przypadku ośrodków prywatnych, co wynika bezpośrednio ze sposobów finansowania tego typu placówek i nakładu osób, które się do nich zgłaszają.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień – wady i zalety

Jednym z pierwszych skojarzeń jakie przychodzą na myśl w kontekście prywatnego leczenia uzależnień jest oczywiście koszt, jaki rodzina osoby uzależnionej lub sama osoba uzależniona będą musiały ponieść w związku z przyjęciem osoby do danej placówki. Zależnie od lokalizacji, specjalizacji i reputacji danego ośrodka a także czasu trwania terapii odwykowej i jej charakteru ceny te mogą znacząco różnić się między sobą, co niewątpliwie daje pacjentom możliwość dopasowania opcji pod kątem własnych możliwości finansowych. Na kosztach jednak kończą się wady wyboru prywatnego ośrodka odwykowego, co w kontraście do ośrodków publicznych wydaje się być naprawdę wyjątkowe.

Listę zalet wyboru prywatnego ośrodka leczenia uzależnień otwierają lepsze warunki ogólne panujące w tego typu ośrodkach. Finansowane ze środków prywatnych placówki to najczęściej nie tylko wyższy standard zamieszkania w przypadku terapii zamkniętych, ale też znacznie wyższy poziom opieki medycznej i psychologicznej, której podczas kilkutygodniowej lub nawet kilkumiesięcznej terapii osoba uzależniona z pewnością potrzebuje. Lepsze są tu też warunki prowadzenia samej terapii, gdyż placówki prywatne mogą pozwolić sobie na organizację jej w mniejszych grupach pacjentów.

Sytuacja taka pozwala terapeucie na bardziej indywidualne podejście do każdego pacjenta przy jednoczesnym wykorzystywaniu wszystkich zalet terapii grupowej – z pewnością nie można było powiedzieć tego o przepełnionych często ośrodkach publicznych, w których jeden terapeuta przypada nawet na kilkunastu lub kilkudziesięciu pacjentów jednocześnie.

Prywatny ośrodek odwykowy Przebudzenie to gwarancja wysokiej jakości leczenia niezależnie od stopnia zaawansowania czy kategorii danego uzależnienia. Czy będzie to więc problem z alkoholizmem, narkomanią, czy też zaburzeniami zachowań kompulsywnych, prywatne ośrodki odwykowe są częściej w stanie zapewnić w danej kategorii bardzo konkretną, specjalistyczną pomoc której nie udzieliłyby choremu ośrodki publiczne zajmujące się często raczej ogólnym pojęciem uzależnienia.

O sukcesie procesu terapeutycznego w walce z uzależnieniami decyduje mnóstwo czynników i trudno jednoznacznie określić tu, czy lepsze okażą się w leczeniu placówki prywatne czy publiczne. Wydawać może się jednak, że z perspektywy czasu i odnotowywanych wyników, znacznie lepszą passą i reputacją wśród osób po odwykach cieszą się jednak placówki  prywatne, które dzięki lepszemu finansowaniu są po prostu w stanie zapewnić pacjentom bardziej zindywidualizowaną, specjalistyczną opiekę w całym procesie walki z uzależnieniem.

 

(tekst i fot. mat. sponsora)