Rozpoczęcie budowy obwodnicy

Dziś o godz. 11.00 odbyło się oficjalnego rozpoczęcia budowy obwodnicy Hrubieszowa. W symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty oprócz przedstawicieli wykonawcy udział wzięli m. in.: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, poseł Stanisław Żmijan, przewodniczący sejmiku lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowego Zarzadu Dróg i Autostrad.

Reklamy

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych: starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa, burmistrz Hrubieszowa Tadeusz Garaj i wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki.

Inwestorem budowy jest Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad, wykonawcą konsorcjum firm: HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic (partnerzy).

W ciągu najbliższych 21 miesięcy w ciągu drogi krajowej nr 74 powstanie inwestycja o wartości 179 mln zł., z czego 97 mln zł to dofinansowanie unijne. W jej ramach powstanie trasa o długości 9,3 km prowadząca po południowo-wschodniej stronie miasta. Obwodnica dwukrotnie będzie przechodzić nad linia kolejową, a także przetnie dolinę rzeki Huczwa. Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi. Powstaną także drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system szczelnego odwodnienia drogi.

Obwodnica po oddaniu do ruchu usprawni ruch na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Zosinie. To przejście w przyszłości ma obsługiwać także ruch pojazdów ciężarowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

***

Foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie