Rozpoczęcie roku szkolnego w Dwójce

Trzeciego września 2012 w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie rozpoczęliśmy drugi w naszej historii rok szkolny 2012/2013.

Reklamy

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.00 mszą św. w Kościele Garnizonowym, następnie o godz. 9.00 odbyła się inauguracja roku szkolnego w szkole, na sali gimnastycznej. Wśród zaproszonych gości powitano księdza prałata Andrzeja Puzona, przedstawiciela władz samorządowych w osobie naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szymona Patkowskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnił również przedstawiciel Rady Rodziców p. Jerzy Tudryn oraz Straży Granicznej – kpt. Sławomir Gontarz.

Na inaugurację przybyli także Rodzice uczniów oraz oczywiście członkowie całej społeczności szkolnej czyli nauczyciele i uczniowie, którzy wg. słów wypowiedzianych podczas uroczystości rozpoczęcia przez p. dyrektora Andrzeja Jurczyńskiego – są „solą” tej szkoły.

Ważnym wydarzeniem w tym dniu było poświęcenie przez księdza prałata Andrzeja Puzona placu zabaw dla dzieci, który został ufundowany przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.


Tekst i foto: ZSM nr 2