Rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 1

„Szkoła to nie tylko nauka, to również czas na zabawę, wycieczki, spotkania z koleżankami i kolegami. Życzę Wam, abyście się w naszej szkole dobrze czuli, a zdobywanie wiedzy sprawiało Wam dużo radości, abyście poznali tutaj wielu, niezawodnych na długie lata przyjaciół!” – takimi oto słowami dyrektor SP nr 1, pani Dorota Cybula przywitała uczniów pierwszych klas na rozpoczęciu roku szkolnego.

Reklamy

Ksiądz kanonik Wiktor Koziński, proboszcz parafii Ducha Świętego w słowach powitania zwrócił się również do rodziców i zaapelował o to, by również oni przyczyniali się do edukacji i wychowania młodego pokolenia w swych rodzinnych ogniskach domowych.

Uczniów powitali również – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przewodnicząca Rady Rodziców i w krótkim programie artystycznym ich koleżanki i koledzy.

Reklamy

W czasie wakacji w gronie pedagogicznym SP1 zaszły pewne zmiany – z końcem czerwca na emeryturę zdecydowała się odejść pani Jadwiga Sikora, a z końcem sierpnia na emeryturę odeszli państwo Teresa Sobolewska i Wiesław Sikora. Byli to nauczyciele, którzy swoje życie zawodowe przez dłuższy czas związali ze Szkołą Podstawową nr 1. Uczniowie zawdzięczają im ogromny zasób przekazanej wiedzy i umiejętności, nauczyciele zaś doświadczenie i mądre rady, którymi chętnie się z nimi dzielili.

Od tego roku szkolnego pracę w SP1 rozpoczną: Monika Bator – nauczycielka języka angielskiego, Anna Suwała – nauczycielka matematyki i wychowawca klasy IV A oraz Marta Kuczyńska – pedagog szkolny.

Również od tego roku szkoła jest monitorowana – monitoring pojawił się dzięki sponsorowi, firmie PZU GRUPA S. A.

zobacz zdjęcia >>