Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”

15 czerwca 2012 r. w salach Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu plastycznego MOJA PRZYGODA W MUZEUM.

Reklamy

PROTOKÓŁ

z przebiegu eliminacji powiatowych międzynarodowego konkursu plastycznego

„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

 

Konkurs został ogłoszony 12 kwietnia 2012 roku przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Konkurs adresowany był do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III i kl. IV-VI.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci o zbiorach muzealnych, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 01 czerwca br. włącznie.

W dniu 06 czerwca br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:

 1. Bartłomiej Bartecki – przewodniczący
 2. Anna Hyrchała
 3. Dorota Grzymała

 

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 90 prac, przy udziale 87 uczniów.

 

W konkursie udział wzięli:

Szkoła podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie

Szkoła podstawowa w Nieledwi

Zespół Szkół w Werbkowicach

Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III – 28 uczniów – 29 prac, z klas IV-VI – 59 uczniów – 61 prac.

 

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania prac, różnorodność wykorzystanych materiałów, staranność i pomysłowość.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 6 czerwca br. komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

 

W przedziale klas I-III szkół podstawowych:


I nagroda – Adriana Kowalska kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

                     opiekun plastyczny Katarzyna Sztuk

 

II nagroda – Mateusz Mięczak kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

                     opiekun plastyczny Małgorzata Sidorska

 

III nagroda – Aleksandra Woźnica kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

                     opiekun plastyczny Małgorzata Serafin

 

Wyróżnienia:

 

 1. Patryk Kasztelan kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 2. Iga Kowalska kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 3. Dawid Watras kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Małgorzata Sidorska
 4. Wiktor Kurantowicz kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Renata Paczała
 5. Kinga Danilczuk kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Katarzyna Sztuk

 

W przedziale klas IV – VI szkół podstawowych:

 

I nagroda – Kacper Rodziewicz kl. IV Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie

                     opiekun plastyczny Aneta Franke

II nagroda – Patryk Pietryna kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

                     opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

III nagroda – Zuzanna Grabowska kl. VI Zespół Szkół w Werbkowicach

                     opiekun plastyczny Maryla Sułkowska

 

Wyróżnienia:

 

 1. Aleksandra Wesołek kl. IV Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Aneta Franke
 2. Daniel Dorman kl. V Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Aneta Franke
 3. Paulina Woźnica kl. VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 4. Klaudia Chomiak kl. VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 5. Anna Bielecka kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 6. Diana Szczepaniak kl. IV Szkoła Podstawowa w Nieledwi opiekun plastyczny Jolanta Mazurek
 7. Łukasz Ptak kl. VI Zespół Szkół w Werbkowicach opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
 8. Mikołaj Romański kl. VI Zespół Szkół w Werbkowicach opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
 9. Kinga Marciniak kl. VI Zespół Szkół w Werbkowicach opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
 10. Klaudia Koryszko kl. VI Zespół Szkół w Werbkowicach opiekun plastyczny Maryla Sułkowska

 

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu.

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowało Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.