Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie w dniu 5 lutego 2009 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa.

W 2009 r. na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym Zarząd Powiatu w Hrubieszowie przeznacza środki w łącznej kwocie 86 040,- zł, w tym:

1) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 34 040,- zł;

2) na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 38 500,- zł;

3) na zadania w zakresie krajoznawstwa – 13 500,- zł.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa
z terminem realizacji od 13 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Lp./Oferent/Zakres zadań/Nazwa zadania/Przyznana kwota dotacji

1
Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”
Sport
„Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Kolarstwie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich – jazda na czas”
2 310,00 zł

2
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Sport
„Eliminacje do zawodów rejonowych – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy”
15 845,00 zł

3
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Sport
„XIX Międzynarodowy Bieg Unii Horodelskiej”
1 500,00 zł

4
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Sport
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów – Hrubieszów 21.03.2009
1 345,00 zł

5
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Sport
Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów w podnoszeniu ciężarów „Euro – Bug IV”
3 000,00 zł

6
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Sport
„Powiatowa Amatorska Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn – edycja III”
2 040,00 zł

7
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Sport
„Sport jako jeden z atrakcyjniejszych sposobów spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – obóz sportowy”
3 200,00 zł

8
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Sport
Umiem pływać i o zdrowie dbać
1 800,00 zł

9
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie
Sport
„Regionalny Turniej Tenisa Stołowego i Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym dla osób niepełnosprawnych – Hrubieszów 2009”
1 350,00 zł

10
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie
Sport
„Pływamy bezpiecznie ” – nauka i doskonalenie techniki pływania dla dzieci i młodzieży
1 650,00 zł

11
Hrubieszowski Dom Kultury
Kultura
XIV Nadbużańskie Spotkania Artystyczne „Kresowe Dziedzictwo”
5 000,00 zł

12
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
Kultura
II Piknik Historyczny – „Jeden Kryłów – trzy kultury”
3 500,00 zł

13
Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie
Kultura
XII Kresowe Spotkania Młodych „Chcemy żyć w świecie wartości”
3 500,00 zł

14
Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach
Kultura
IX Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej połączony z festynem rodzinnym
4 500,00 zł

15
Hrubieszowski Dom Kultury
Kultura
„Rozwiń skrzydła” – prezentacje artystyczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych”
4 000,00 zł

16
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie
Kultura
„Jestem stąd” – I Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych – Hrubieszów 2009″
1 000,00 zł

17
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
Kultura
„Przygotowanie i zorganizowanie wystaw…”
2 500,00 zł

18
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie
Kultura
Biuletyn TRH
3 500,00 zł

19
Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau w Hrubieszowie
Kultura
Publikacja albumu – książki pt. „Pałace, dwory i zabytki Powiatu Hrubieszowskiego”
3 500,00 zł

20
Hrubieszowski Dom Kultury
Kultura
„Kolor osnuty wątkiem ludowym” – warsztaty sztuki tkackiej – kilim, pasiak hrubieszowski
3 750,00 zł

21
Hrubieszowski Dom Kultury
Kultura
31 Międzynarodowy Plener Malarski
1 650,00 zł

22
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
Kultura
II Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej, Mircze 2009
2 100,00 zł

23
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie
Krajoznawstwo
„Wędrując zakątkami hrubieszowszczyzny – promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”
1 000,00 zł

24
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Krajoznawstwo
Trzeci Powiatowy Spływ Kajakowy Huczwą pt. „Fauna i flora w Kotlinie Hrubieszowskiej”
4 500,00 zł

25
Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”
Krajoznawstwo
„Rajd rowerowy po Wołyniu – ślady polskości”
3 000,00 zł

26
Gminny Ośrodek Kultury w Horodle
Krajoznawstwo
Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny
5 000,00 zł

Razem 86 040,00 zł

***

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych, którym nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego
w ramach otwartego konkursu ofert na zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa
z terminem realizacji od 13 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Lp./Oferent/Zakres zadań/Nazwa zadania/Uwagi

1
Hrubieszowskie Towarzystwo Szachowe
Sport
Turnieje Szachowe o Puchary Starosty Hrubieszowskiego i Burmistrza Hrubieszowa
oferta nie spełnia wymagań formalnych

2
Hrubieszowski Dom Kultury
Kultura
„Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2009” katalog
oferta uzyskała 15 pkt na 60 możliwych w ocenie merytorycznej

3
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie
Kultura
Publikacja bajki dla dzieci i dorosłych pt. „Cztery pory roku według Hrubcia” autorstwa Mirosława Dąbrowskiego
oferta uzyskała 10 pkt na 60 możliwych w ocenie merytorycznej

4
Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”
Krajoznawstwo
„Rowerowe wędrówki – Hrubieszowskie ścieżki historyczno – przyrodnicze”

info
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009