Rynek przy Kolejowej nie na sprzedaż

Rada Miejska w Hrubieszowie nie zgodziła się na sprzedaż działki przy ul. Kolejowej, na której obecnie znajduje się jedno z targowisk. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił burmistrz Tadeusz Garaj, ale podczas sesji w środę 30 kwietnia propozycja ta została odrzucona.

Reklamy

Targowisko przy ul. Kolejowej, na którym handel odbywa się dwa dni w tygodniu, nie jest jedynym takim miejscem w mieście. W styczniu przy ul. Kruczej otwarto nowy obiekt, który powstał w ramach rządowego programu „Mój Rynek”, a kolejne powstaje w ramach rewitalizacji centrum Hrubieszowa przy ul. Ludnej. Według burmistrza Garaja dwa nowoczesne targowiska w mieście powinny zaspokoić potrzeby handlujących i ich klientów, natomiast działkę przy ul. Kolejowej można przeznaczyć na inne cele. Jego zdaniem jej sprzedaż przyniosłaby budżetowi miasta około 1 miliona dochodu, nowy właściciel odprowadzałby podatek od nieruchomości, a w przypadku działalności gospodarczej, powstałyby też nowe miejsca pracy. 

Większość radnych nie podzieliła tych argumentów, uzasadniając m.in., że obecne targowisko służy jako parking dla osób, które odwiedzają pobliski cmentarz, przynosi miastu niewielkie, ale jednak zyski, stanowi miejsce pracy wielu handlowców i jest mieszkańcom potrzebne.

Podczas środowej sesji 9 spośród 12 obecnych na sesji radnych było przeciw sprzedaży działki. Trzech radnych wstrzymało się od głosu. 

Ponadto radni wysłuchali informacji na temat realizacji miejskich inwestycji. Z przedstawionego podczas obrad sprawozdania wynika, że wszystkie zadania, zaplanowane w tegorocznym budżecie, są wykonywane zgodnie z harmonogramem.


źródło: ias24.eu, własne