Są jeszcze wolne miejsca na kierunku technik rachunkowości

Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie – Policealna Szkoła Zawodowa posiada jeszcze wolne miejsca na kierunku technik rachunkowości (nr zawodu 431103). Chętni zapisywani będą w sobotę 20.10.2012r. Rekrutacja trwa do końca października.

Reklamy

 

* czesne 0 zł
* szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej- realizujemy program MEN
* nauka trwa 2 lata
* zajęcia w sytemie zaocznym
* wystwiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS
* wystawiamy legitymacje szkolne

Wymagane dokumenty:
 – świadectwo ukończenia szkoły średniej
 – 3 fotografie
 – dowód osobisty
 – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki zawodu

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie
Gimnazjum dla Dorosłych EI
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EI
Policealna Szkoła EI
Jednoroczna Policealna Szkoła EI
Hrubieszów, ul. Zamojska 16 (budynek ZSM nr 3 – Trójki)
tel. 084 696 5215