Są nowe podatki

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Podwyższyć, obniżyć a może zostawić na dotychczasowym poziomie? Radni Hrubieszowa ustalili wysokość podatków i opłat, które mają obowiązywać w 2010 roku.

***

Największa obniżka dotyczy podatku rolnego. Cena żyta, która jest podstawą obliczania tego podatku została obniżona o 13,5 procent. Taka sama jak w tym roku będzie opłata targowa. Pozostałe podatki będą nieznacznie wyższe. Podatek od nieruchomości wzrośnie średnio o 5,5 procent, ale w poszczególnych grupach podwyżka będzie się wahać od prawie 2 do ponad 12 procent. Na przykład….

Więcej na
iaslubelskie.pl »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009