SAAK: Bezpłatne kursy angielskiego i komputerowe, seminarium dla bezrobotnych

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza osoby 50+ na bezpłatne szkolenie z języka angielskiego, osoby w wieku 45-64 lata do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym oraz wszystkich chętnych bezprobotnych na seminarium dotyczące „Testowania nowego narzędzia pomocnego w poszukiwaniu pracy”.

Reklamy

 


Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza osoby bezrobotne, a w szczególności bezrobotnych absolwentów szkół wyższych oraz doradców zawodowych i psychologów, na seminarium dotyczące „Testowania nowego narzędzia pomocnego w poszukiwaniu pracy”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 28.11.2014 r. o godzinie 1030 – 1530.

 


Angielski dla osób 50+

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza osoby 50+ na bezpłatne szkolenie z języka angielskiego.

Oferujemy 120 godzin szkolenia, podręczniki, serwis kawowy, miłą sprzyjającą nauce atmosferę.

Zapisy w biurze SAAK, ul. 3 Maja 37, Hrubieszów. Informacje udzielane są pod nr tel. 84 696 48 80.

UWAGA! Ograniczona liczba miejsc, prosimy o szybki kontakt.

 

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza osoby chętne w wieku 45 – 64 lata z wykształceniem  średnim do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym ECDL.

 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy w biurze SAAK

Ul. 3 Maja 37 (I piętro)

Tel. 84 696 48 80

Zapraszamy!!!