Salon Hrubieszowski: Stefania Michalska, Maria du Chateau, Paweł Gajewski, Tadeusz Bartnik

10 listopada w muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odbyło się pierwsze spotkanie w „Salonie Hrubieszowskim”. Poświęcone ono było Stefanii Michalskiej, Marii du Chateau, Pawłowi Gajewskiemu i Tadeuszowi Bartnikowi.

Reklamy

 

Był to wieczór przepięknych opowieści, niesamowitych historii, świata i ludzi, którzy odeszli, ale jak widać, zapomnieni nie zostali.

W ten świat cudnego opowiadania przenieśli nas Dorota Grzymała i Jolanta Janiec. Spotkanie ubarwiły piosenki Teatru Piosenki Młyn.

Reklamy