Samorządowcy z Ukrainy z wizytą w Hrubieszowie

Samorządowcy z Włodzimierza Wołyńskiego i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie w ramach współpracy partnerskiej odwiedzili w lutym br. Hrubieszów. Wizyty miały na celu wymianę informacji z zakresu pracy urzędu i działania samorządu.

Reklamy

 

20 lutego do Hrubieszowa przyjechali przedstawiciele samorządu z Kamieńca Podolskiego w składzie: Vadim Shavchuk – zastępca Prezydenta Miasta,  Denys Shevchuk – doradca Prezydenta Miasta, Oleksandr Górskij – dyrektor szpitala w Kamieńcu Podolskim.

Delegacja z Kamieńca Podolskiego spotkała się z Burmistrzem Miasta Hrubieszowa Tomaszem Zającem, Sekretarzem Pawłem Wojciechowskim, Dyrektorem Hrubieszowskiego Domu Kultury Emilią Feliksiak i Prezesem MKS Unii Hrubieszów Ernestem Lipskim.  Celem spotkania było ustalenie harmonogramu współpracy na rok 2018 r.

23 lutego do Hrubieszowa przyjechała delegacja z Włodzimierza Wołyńskiego w składzie:  Sekretarz Rady Miasta Oleg Świderski, Naczelnik Wydziału Prac Organizacyjnych i Analitycznych Irina Lishuk, Doradca Mera Julia Pashkova  oraz radni Rady Miejskiej Włodzimierza Wołyńskiego.

Samorządowcy z Ukrainy w charakterze obserwatorów wzięli udział w sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Hrubieszowskim Domu Kultury. Po sesji odbyło się spotkanie z pracownikami  Urzędu Miasta w Hrubieszowie. Sekretarz Miasta Paweł Wojciechowski przybliżył w prezentacji multimedialnej walory turystyczne, inwestycyjne i kulturowe Hrubieszowa, a Wojciech Feliksiak z Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego opowiedział o procesie wdrażania projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Na koniec delegacja z Włodzimierza Wołyńskiego odwiedziła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Hrubieszowie.

Wizyta delegacji dała możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów w Polsce oraz Ukrainie, która jako państwo stowarzyszone z UE wdraża obecnie szereg reform dostosowujących struktury państwa do standardów europejskich.

 

źródło i fot. UM Hrubieszów