SEI Hrubieszów: Ostatnie wolne miejsca! Nowa oferta – bezpłatny kierunek

Szkoły Edukacji Innowacyjnej Gimnazjum dla Dorosłych – ostatnia szansa dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić wykształcenie gimnazjalne. Otwieramy nowy kierunek – Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Reklamy


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (nr zawodu 431103)

Technik bhp przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, składa propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków przy pracy; prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Perspektywy zawodowe: w dużych przedsiębiorstwach powyżej stu osób gdzie musi być zatrudniony inspektor ds. bhp; w mniejszych firmach specjaliści z tej dziedziny zatrudniani są zwykle na umowy zlecenie.

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Wiadomości ogólne:

– nauka trwa 1,5 rokuj, tj.3  semestry

– zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

– szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizujemy program MEN

– kształcimy według Europejskich Standardów Edukacyjnych

– uzyskany tytuł: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

– wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS

– wystawiamy legitymacje szkolne


Wymagane dokumenty:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub  odpis notarialny)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (od lekarza medycyny pracy)

– 3 fotografie legitymacyjne

– dowód osobisty

– podanie o przyjęcie (na druku Szkoły)


DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


Więcej informacji na stronie: www.sei.edu.pl

 

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie
Gimnazjum dla Dorosłych EI
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EI
Policealna Szkoła EI
Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej
ul. Zamojska 16, Hrubieszów (budynek Trójki – ZSM nr 3)
tel. 084 696 5215