Seminarium zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

W dniach 1-3 czerwca 2011 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, zorganizowała pierwsze z ośmiu seminariów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z terenu powiatów ziemskich województwa lubelskiego.

Reklamy

Seminarium zorganizowane zostało w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego.

Seminarium zostało objęte honorowym patronatem Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Panów: Józefa Kuropatwy – Starosty Hrubieszowskiego, Pawła Ciechana – Starosty Chełmskiego oraz Kazimierza Stockiego – Starosty Krasnostawskiego.

Reklamy

Celem seminarium było przedstawienie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych przez TNS OBOP wśród mieszkańców 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego pokazujące m. in. ich nastawienie do przewidywanej zmiany gospodarczej związanej z rozwojem branży odnawialnych źródeł energii, istniejącego potencjału tych źródeł w w/w powiatach oraz możliwości ich wykorzystania – a także zainicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w ramach partnerstw lokalnych na poziomie powiatu i zachęcenie ich do udziału w konkursie na najlepszą lokalną koncepcję rozwoju w oparciu o potencjał odnawialnych źródeł energii.

Dla trzech zwycięskich partnerstw zostaną opracowane strategie zarządzania zmianą gospodarczą w kontekście rozwoju branży odnawialnych źródeł energii, zorganizowane wizyty studialne, prezentujące wykorzystanie potencjału OZE przez polskie samorządy.

Ponadto partnerstwa będą promowane na portalu projektu oraz podczas konferencji w czerwcu 2012 roku jako dobre praktyki regionalne.

W seminarium wzięło udział 16 uczestników, w tym przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na portalu www.energetycznikreatorzyzmian.pl

***

Info i foto:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie