Seminarium

Hrubieszów

Reklamy

Agencja Rozwoju Lokalnego zaprasza na konferencję „Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w powiecie hrubieszowskim”, która odbędzie się 21 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hrubieszów.

Seminarium

„Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w powiecie hrubieszowskim”
Hrubieszów, 21 kwietnia 2010 r. godzina 10:00

Miejsce Konferencji:
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów (I piętro)

10.00 – 10.15 Powitanie gości
Zbigniew Dolecki – Burmistrz Miasta Hrubieszów
Wioletta Wilkos – Dyrektor Generalny ARL Sp. z o.o.
Tomasz Zając – Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

10.15 – 10.45 Możliwości wykorzystania OZE w województwie lubelskim. Zasoby OZE w województwie.
Sławomir Struski- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

10.45 – 12.15 Możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych (rodzaje kolektorów, właściwości kolektorów, przykładowe systemy schematów grzewczych wspomaganych kolektorami słonecznymi, miejsca montażu, dobór instalacji i wielkości kolektorów, zalety i wady)
Możliwości wykorzystania energii wiatrowej (budowa wiatraków, działanie i siła nośnia wiatraków, turbiny, dane charakterystyczne turbin, charakterystyka małej energii wiatrowej, zastosowanie energii wiatru, lokalne oddziaływanie energii wiatrowej)

12.15 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

12:30 – 13.00 Instrumenty wsparcia w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stanisław Roczkowski-Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13:00 – 13:20 Możliwości finansowania OŹE z PROW oś 4 leader
Tomasz Zając – Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowskiego”Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

13.30 Dyskusja/Zakończenie spotkania