14 listopada 2007 roku o godzinie 1300 u Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyła się Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2007/2009.

Reklamy

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Łukasz Sidor. Na samym początku zostali powitani przybyli goście: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Zbigniew Dolecki, ks. Tomasz Bazan, przewodnicząca Rady Miasta Pani Grażyna Temporowicz, Radni Miasta, Pracownicy Urzędu Miasta, Dyrekcje Szkół, opiekunowie SU oraz pozostali goście.

Pan Burmistrz wręczył młodym radnym zaświadczenia o członkostwie w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Reklamy

Następnie głos zabrali Pan Burmistrz Zbigniew Dolecki, ks. Tomasz Bazan oraz Pani przewodnicząca Grażyna Temporowicz. Po przemówieniach Łukasz Sidor przedstawił zarys przebiegu wyborów w szkołach. Dalszą część spotkania poprowadził Marek Kowalczuk, najstarszy członek MRM.

Po uroczystym otwarciu sesji, stwierdzono quorum. W dalszej części odbyło się ślubowanie Radnych, następnie wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.

Na sesji zostały podjęte 3 uchwały odnośnie przydzielonych funkcji członków Prezydium.

Na naszych młodych Radnych czeka wiele szkoleń. Wszyscy wierzymy, że będą oni godnie reprezentowali hrubieszowską młodzież.

Opiekę nad MRM będzie pełniła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Zofia Michna wspólnie ze stowarzyszeniem „Jestem”. W grudniu członkowie MRM oraz komisja wyborcza udadzą się na integracyjną wycieczkę do Sejmu RP.
O najbliższej sesji Młodzieżowej Rady Miasta powiadomimy na łamach gazety lubiehrubie.

Poniżej lista członków Młodzieżowej Rady Miasta oraz przydzielone funkcje.

1.Ciesielczuk Adam
2.Cybula Magdalena
3.Grzyb Bartłomiej
4.Kania Mateusz – wiceprzewodniczący MRM
5.Kowalczuk Marek – przewodniczący MRM
6.Kozielewicz Kamil
7.Łuczyniec Joanna
8.Obszyński Kacper
9.Pędrak Justyna
10.Popławski Szymon
11.Prokopowicz Damian – wiceprzewodniczący MRM
12.Surma Michał
13.Taras Justyna
14.Watras Anna
15.Wysocka Paulina – sekretarz MRM

Łukasz Sidor

zobacz zdjęcia >>