Sesja o inwestycjach i przedszkolakach

Radni Hrubieszowa pozytywnie oceniła stan realizacji inwestycji planowanych w mieście na ten rok. Podczas sesji w środę 30 maja dyskutowano m.in. o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Dwernickiego, kanalizacji w północnej części miasta i miejskiego targowiska.

Reklamy

Nowe rondo jest niezbędne, by udrożnić ruch w centrum miasta oraz zadbać o bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych. Wprawdzie wymienione ulice nie należą do miasta, bo jedna jest częścią trasy wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – granica państwa, a druga fragmentem drogi powiatowej, ale to samorząd miejski na własny koszt przygotował projekt techniczny inwestycji, którą będzie realizować samorząd wojewódzki. Jego przedstawiciele zwrócili się do miasta także o pomoc finansową na wypłatę odszkodowań dla właścicieli części gruntów, potrzebnych pod budowę ronda. Podczas środowej sesji radni zgodzili się przeznaczyć na ten cel ponad 40 tysięcy złotych. Ulice Żeromskiego i Dwernickiego to bardzo ważne drogi dla układu komunikacyjnego Hrubieszowa, ponieważ właśnie w tej części miasta znajdują się m.in. jednostka wojskowa i zespół szkół, a w godzinach szczytu tworzą się długie korki. Przetarg na wykonanie robót ma być ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Za kilka dni powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą innej ważnej inwestycji w Hrubieszowie. To budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta. W związku z tym, że prace będą obejmować m.in. ul. Żeromskiego, rozpoczną się właśnie od tego miejsca, by nie blokować planowanych robót drogowych. W sumie zostanie wykonanych ponad 1700 metrów sieci wraz z przyłączami. Termin wykonania robót wyznaczono na koniec października, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu miasta i preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Władze Hrubieszowa chcą też skorzystać z dofinansowania na budowę miejskiego targowiska. Jeśli z programu „Mój Rynek” samorząd otrzyma dotację, nowoczesne targowisko powstanie przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wniosek o dofinansowanie już został złożony. Miasto może otrzymać do 75 procent kosztów budowy, resztę musi pokryć z własnego budżetu. 

Oprócz omówienia już realizowanych i planowanych inwestycji, podczas środowej sesji radni wysłuchali argumentów kilkuosobowej grupy rodziców dzieci z osiedla Żeromskiego w sprawie utworzenia w Przedszkolu nr 3 w Hrubieszowie kolejnego oddziału przedszkolnego dla 3 i 4-latków. Ponieważ wiąże się to z określonymi wydatkami z miejskiego budżetu, radni obiecali przeanalizować propozycję i podjąć decyzje w tej sprawie na kolejnej sesji w czerwcu.


Źródło: ias24.eu