Sesja opłatkowa Rady Miasta – Nagrody Miasta Hrubieszowa dla Ewy Mizdal i Henryka Lebiedowicza

28 grudnia tradycyjnie w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się opłatkowa sesja Rady Miasta. W trakcie spotkania dokonano uroczystości nadania Statuetki Króla Jagiełły Ewie Mizdal i Henrykowi Lebiedowiczowi.

Reklamy

Nagrodę Miasta Hrubieszowa wręcza się instytucjom i ludziom wybitnie zasłużonym dla miejscowej historii, kultury, sztuki, sportu.

Podczas wczorajszej opłatkowej sesji Rady Miasta, która odbyła się w sali konferencyjnej HDK, przewodniczący Kapituły Nagrody Miasta Hrubieszowa Jerzy Leopold Krzyżewski i Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tadeusz Garaj wręczyli statuetkę Króla Władysława Jagiełły pierwszej olimpijce w barwach naszego miasta Ewie Mizdal i twórcy hrubieszowskiej sekcji podnoszenia ciężarów, wieloletniemu trenerowi, działaczowi i międzynarodowemu sędziemu tej dyscypliny Henrykowi Lebiedowiczowi.

Reklamy

Kapituła, przyznająca Nagrodę, zgodnie z regulaminem składa się z osób mieszkających w Hrubieszowie, które otrzymały Nagrodę.

 

Dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta – Statuetki Króla Władysława Jagiełły:

Zespoły, instytucje, stowarzyszenia itp.:
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
3. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

Osoby indywidualne:
1. Jerzy Buzek – premier, patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000 r.
2. bp Jan Śrutwa – patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000
3. bp Sławoj Głódź – patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000
4. ks. pr. Andrzej Puzon – działacz wszechstronny, inicjator i organizator wielu pożytecznych akcji
5. ks. pr. Kazimierz Gawlik – działacz wszechstronny, inicjator i organizator wielu pożytecznych akcji
6. prof. Andrzej Kokowski – dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, archeolog w ziemi hrubieszowskiej
7. prof. Wiktor Zin – minister, architekt, artysta, „Piórkiem i węglem”, pisarz
8. Stanisława Burda – poetka, nauczycielka, działacz kultury
9. Jerzy Krzyżewski – działacz kultury, regionalista, przew. TRH
10. Alfred Przybysz – działacz kultury, artysta rysunku i grafiki
11. Marek Ambroży Kitliński – animator, praktyk i propagator kultury fizycznej oraz sportu – 2007
12. Grażyna Temporowicz – choreograf, twórca, założyciel i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – 2007
13. Leszek Opała – założyciel, aranżer i kierownik zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici” – 2008
14. Roman Gumiela – założyciel i prezes Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie – 2008
15. Rafał Fedaczyński – olimpijczyk, czołowy zawodnik Świata, Europy i Polski w chodzie sportowym – 2008
16. doc. dr Jan Gurba – kierownik Katedry Archeologii UMCS w Lublinie związany z ziemią hrubieszowską – 2009
17. ks. Stanisław Chomicz – m.in. przyczynił się do odzyskania budynku kościoła garnizonowego w Hrubieszowie – 2009
18. ks. Waldemar Wiesław Malinowski – w dziedzinie upowszechniania regionalizmu – 2009
19. ks. prałat Tadeusz Pajurek – 2010
20. Shalom Omri – 2010
21. Stansław Eugeniusz Bodes – malarz batalista – 2011
22. Andrzej Kulczyński – wieloletni trener LA Unii Hrubieszów, wychowawca wielu wybitnych sportowców – 2011
23. Ewa Mizdal – pierwsza olimpijka w barwach hrubieszowskiego klubu, najlepsza zawodniczka Lubelszczyzny na IO Londyn 2012 – 2012
24. Henryk Lebiedowicz – twórca hrubieszowskiej sekcji podnoszenia ciężarów, wieloletni trener i nauczyciel w-f, międzynarodowy sędzia PC – 2012.