Sesja Rady Gminy Hrubieszów

W dniu 18 marca 2008 r. odbyła się sesja Rady Gminy Hrubieszów. Podczas posiedzenia podjęto m.in. uchwały przyjmujące program gospodarczy na rok 2008 oraz strategię rozwoju gminy w latach 2008 – 2020.

Reklamy

Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarczego na 2008 r. – dotyczącą budownictwa drogowego oraz remontów szkół i świetlic komunalnych.

Na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg przeznaczono w bieżącym roku kwotę 2.994.277 zł, a na remonty szkół i świetlic komunalnych kwotę 508.000 zł.

***

Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Hrubieszów w latach 2008-2020”.

Posiadanie aktualnej strategii rozwoju lokalnego, uwzględniającej standardy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jest warunkiem koniecznym ubiegania się o środki pomocowe UE na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. „Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Hrubieszów w latach 2008-2020” została opracowana we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy i poddana konsultacjom społecznym.

Wójt Gminy Hrubieszów
Jan Mołodecki